de vondelier nr. 4 2011

De jaarlijkse BBQ van WZZO viel op die zaterdag dat er nu eens niet

water naar beneden viel en dat alleen al is een vermelding waard in

De Vondelier. Het was een van de betere zomerse dagen van de

zomer van 2011, die we maar weer snel moeten vergeten.

De BBQ daarentegen zullen we niet snel vergeten.

Alles was tot in de puntjes verzorgd, heerlijke salades, sauzen,

gevulde eieren en andere bijgerechten. Prima vlees, zorgvuldig

geroosterd door ervaren vaklieden en de aanwezigen deden de rest:

het werd een gezellige middag en avond. Chapeau voor de

organisatie en de vrijwilligers, die dit alles mogelijk hebben gemaakt

en zonder wie onze vereniging maar een saaie club zou zijn.

                                                                                     Fred

Ja u leest het goed, de beheercommissie heeft een andere naam.

Dit betekent, dat we alle gebouwen onder ons beheer hebben en

alle (technische) problemen voor zover mogelijk zullen verhelpen.

Een van de problemen waar we de laatste tijd regelmatig tegenaan

lopen zijn de sloten van het kleine hek en van het verenigingsgebouw.

Steeds vaker komt het voor dat deze niet of zeer slecht werken

doordat ze, bij controle, sterk vervuild zijn.

Oorzaak: er loopt iemand rond met een oliespuit of iets dergelijks die

bij de geringste hapering de cilinder vol spuit.

DOE DIT NIET, deze zal misschien twee dagen weer werken om

vervolgens helemaal vast te komen zitten. Ik heb daar een speciaal

middel voor en zo nodig zal de cilinder vervangen worden.

Onlangs bleek er iemand opgesloten te zijn geweest in de hal van het

verenigingsgebouw door een defect slot.

Achteraf hoor je dan, dat dit al vaker is voorgekomen en bleek ook

deze cilinder door olie sterk vervuild te zijn. Inmiddels is dit slot

vervangen en zit er nu aan de binnenzijde een draaiknop waarmee u

het slot kan openen. Het heeft echter 4 dagen geduurd alvorens ik

hiervan op de hoogte ben gebracht.

Dus mocht u een probleem met een slot constateren of tegen andere

problemen aanlopen meldt het mij direct, vandaag gebeld,

nog dezelfde dag of anders de volgende dag herstelt !

En denk nu niet:

een ander zal dit wel doen, want dan gebeurt er vervolgens niets.

Een groot deel van deze problemen kan voorkomen worden

als u er voor zorgt, dat uw sleutel schoon is als u hem gebruikt.

En nog even ter herinnering, kinderen dienen altijd onder

begeleiding van de toiletten gebruik te maken.

En voor diegene die het nog niet weet: het invalidentoilet

is uitsluitend bedoeld voor invalide personen.

                                  Namens de commissie Gerard

7 mei

was een zeer teleurstellende ochtend voor de tuin/werkcommissie.

Zelf is de commissie 11 keer per jaar aanwezig om “onze tuin”

mooi te houden, werken zelf meestal nog mee ook en zijn een dag

voorafgaand op de tuin om de werkzaamheden te bespreken en

voor te bereiden.

4 van de 15 ingeplande collega tuinders kwamen 7 mei opdagen,

terwijl 6 tuinders zich officieel afgemeld hadden.

U begrijpt dat dit niet kan en wij met het bestuur zullen overleggen

welke maatregelen we moeten treffen om dit in de toekomst te

voorkomen.

Wij zullen er in ieder geval op aandringen dat het zonder enig signaal

of geldig excuus wegblijven, zal resulteren in een geldboete indien het

meerdere keren voorkomt !

U moet begrijpen dat het inplannen van werkzaamheden zeer

bemoeilijkt wordt als de ene keer er maar en paar mensen komen

en de volgende keer zowat het dubbele aantal.

Voor degene van wie om de één of andere reden het afschrijfsignaal

niet doorgekomen is, kan het voorkomen dat ten onrechte een foute

indicatie op het overzichtschema is komen te staan.

Onze excuses daarvoor.

Zoals waarschijnlijk bij de meeste bekend is, bestaat de mogelijkheid

ook om bepaalde werkzaamheden op een afwijkend tijdstip te doen.

Overleg met de tuin/werkcommissie is dan wel noodzakelijk !

                                                 Namens tuin/werkcommissie Henk

Op de vraag uit “De Vondelier” nummer 3 - mei 2011,

zijn diverse reacties binnengekomen,

er waren echter maar twee goede antwoorden bij.

Zoals bekend, mag degene op wiens tuin de foto

genomen is, uiteraard die ronde niet deelnemen.

De foto was van een van onze tuinders

t.w. Gerard Bot, tuinnummer 3 en tevens commissielid.

Het antwoord op onze vraag is dat het hier om de Lathyrus gaat.

De nieuwe prijsvraag:

"Welk gewas, ziet u hier groeien?"

(de foto komt van een van onze commissieleden).

Denkt u het juiste antwoord te weten op deze vraag,

zet het dan op papier samen met uw naam en tuinnummer

en stop uw antwoord in postbusnummer 80 op ons tuincomplex.

Of mail uw antwoord naar het volgende e-mail adres

schne433@planet.nl (vergeet uw naam en tuinnummer niet).

Wij zijn als commissie blij dat u ook het e-mail adres heeft gevonden

om uw antwoord door te geven; bedankt!

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar/winnares getrokken

en zij/hij ontvangt de prijs die door het bestuur ter beschikking

wordt gesteld.

Meerdere inzendingen zijn toegestaan.

De waardebon voor een zak tuin, pot, of zaaiaarde

ontvangt u van de commissie, die alle inzendingen bestudeert,

t.w. Gerard, Yvonne en Cocky.

Deze waardebon kunt u inwisselen in onze tuinwinkel.

Wij kijken uit naar uw oplossing. Heel veel succes ! ! !

De winnaar/winnares van deze prijsvraagoplossing

zullen wij in de volgende uitgave van “De Vondelier” vermelden,

samen met onze nieuwe vraag.

                                                                     Cocky

Zo langzamerhand is iedereen weer terug van weggeweest.

En kan onze tuin weer de broodnodige aandacht krijgen.

Voor ondergetekende was het toch wel bijzonder om te ervaren,

hoe snel de natuur ons inhaalt.

Voordat wij met vakantie gingen hadden we de tuin helemaal

schoon, na ruim 2 weken afwezigheid, hebben we dagen hard

moeten werken om de boel weer onder controle te krijgen.

Nu het tuinseizoen zo langzamerhand gaat aflopen,

is het tijd om wat noodzakelijk onderhoud voor de winter te doen.

Om paden makkelijk onkruidvrij te krijgen,

hebben we stalen borstels met lange steel.

Tuinturf om vorstgevoelige planten af te dekken.

Er is compost in voorraad om vaste planten wat extra te geven.

En verder nog voldoende bemeste tuinaarde en potgrond,

we hoeven gelukkig geen "nee"te verkopen.

Eind oktober wordt de nieuwe voorraad voor onze winkel besteld,

wilt u wat bijzonders bestellen, bijvoorbeeld franse schors, cacaodoppen

of gereedschap, dan kunt u even contact met mij opnemen.

In principe kan alles wat met tuinnieren te maken heeft via onze

winkel besteld worden en het is stukken voordeliger.

Een eventuele bestelling moet vóór 20 oktober bij mij binnen zijn.

Voor alle duidelijkheid: géén zaden, uien of aardappels.

Namens alle vier verkopers een fijn naseizoen

met hopelijk wat minder regen. Lida

Het schijnt dat de vereniging W.Z.Z.O. dit jaar vijfenzestig jaar bestaat.

Zelf loop ik nog niet zolang rond op deze aardkloot en ik denk dat er

ook geen leden van het eerste uur meer op het complex rondlopen.

Grappig hé, dat net nu de hele discussie landelijk gevoerd wodt over de

pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd,W.Z.Z.O. de pensioengerechtigde

leeftijd behaald heeft. W.Z.Z.O. dus wel. Ik zit met mijn generatie net

op het randje (of er naast) van alle voorzieningen.

Net als ik denk aan de beurt te zijn, wordt het allemaal anders.

Ik herinner mij nog, dat ik begon in 1979 als provinciaal ambtenaar en

er een collega rondliep die achtenvijftig jaar geworden was:

hij mocht er mee stoppen ! ! !

Nu ben ik zelf net vijfenvijftig geworden en het ziet er naar uit, dat ik tot

mijn zesenzestigste mag blijven doorwerken, terwijl de 55+-regeling ter

ziele is. Dat heb ik weer.

Vijfenzestig jaar: Van de week was ik op verjaardagsvisite bij een

kennis die vijfenzestig jaar geworden was. Hij heeft het drukker dan

ooit als oppasopa (ja, kijk nog maar eens goed naar dat woord !!)

nu hij niet meer werkt.

De moppen waren ook niet van de lucht, ik zal ze u besparen.

Je wordt er niet vrolijk van.

Vijfenzestig jaar . Ik word er ook een beetje melancholisch van.

Alsof ikzelf vijfenzestig geworden ben. U weet, ik ben een liefhebber

van Bach (geen dag zonder Bach is mijn devies), maar toen ik

halverwege de middelbare school beland was, leerde ik een andere

muzikale grootheid kennen, een zeer ondergewaardeerde allround

musicus, componist, maatschappijcriticus, satiricus, popmuzikant,

modern-klassiek componist, perfectionist, seksist, cabaretier, kortom:

een Amerikaan. Frank Zappa. Samen met zijn oude schoolvriend

Don van Vliet, alias Captain Beefheart schreef hij een song ter

20 gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de stad New York in 1975.

De openingszinnen zijn als volgt:

I was sitting in a breakfast room in Allentown, Pennsylvania . . .

Six o'clock in the morning . . .

Got up too early . . .

It was a terrible mistake . . .

Sittin' there face-to-face with a

75¢ glass of orange juice

About as big as my finger

And a bowl of horribly fore-shortened corn flakes

And I said to myself

"This is the life . . . "

Een dergelijke melancholie ter gelegenheid van een zoveel jarig

bestaan zal ik niet snel meer vergeten en zal ook niet snel meer

geschreven worden. Trouwens, in 1975 verscheen de Pink Floyd LP

“Wish YouWere Here”, met het ongekend droevige, gelijknamige

nummer “Wish You Were Here”, gevolgd door het prachtige “Shine

on You Crazy Diamond”, ter nagedachtenis aan Syd Barrett, die de

band verliet, omdat hij iets teveel geestverruimende middelen had

gebruikt. En dan denk ik ook weer aan Kees van Kooten, die opmerkt

tegen Wim de Bie:

“Dit denken is mij te ruim, heeft U iets kleingeestigers…......?”.

Eigenlijk is het wel leuk hé, herinneringen op een rijtje zetten ter

gelegenheid van het een of ander.

Als ik door associeer op het getal vijfenzestig kom ik ook weer uit bij

cantate BWV 65 van J.S. Bach: “Sie werden aus Saba alle kommen”.

Deze adventcantate vertelt over het bezoek van de Drie Wijzen uit

het Oosten aan de nieuw geboren Christus in de stal van Bethlehem.

Vijfenzestig is tevens een achthoeksgetal en de magische constante

van een magisch vierkant van 5 bij 5 gevuld met de getallen 1 tot en

met 25 en een getal uit de rij van Padovan.

Schiet mij maar lek denkt u wellicht, maar dat zal ik niet doen.

We gaan naar het jaar 1965: het jaar van de eerste uitzending van de

top 40 van Veronica. Malcolm X wordt doodgeschoten in New York,

prinses Margriet verlooft zich met Pieter van Vollenhoven, prinses

Beatrix verlooft zich met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg,

Hilversum 3 gaat de lucht in als tegenhanger van de commerciële

omroep Veronica en de andere zeezenders, de Zeelandbrug over de

Oosterschelde wordt geopend door Koningin Juliana.

Is er nog meer te melden over het getal vijfenzestig ?

Jawel, op 1 mei j.l. vierde de Partij van de Arbeid eveneens zijn 65-

jarig bestaan, de Wegenwacht van de ANWB is in april dit jaar 65 jaar

oud geworden, vijfenzestig jaar geleden verscheen het eerste

avontuur van Suske &Wiske, genaamd “Op het Eiland Amoras”

De Arbeidsvitaminen, vijfenzestig jaar op de radio:’s werelds

langstlopende radioprogramma AVRO Arbeidsvitaminen bestond

zaterdag 19 februari 2011 vijfenzestig jaar.

Verder heeft Nederland op 31 december vorig jaar voor vijfenzestig

miljoen euro de lucht in geknald en niet te vergeten: januari dit jaar

was het echtpaar Spijker–Duivenvoorden vijfenzestig jaar getrouwd,

zo meldt de Hoofddorpse Courant. Dat u het weet!

En dus mogen we met z’n allen constateren dat de Volkstuinders-

vereniging “Wie Zaait Zal Oogsten”, welke dit jaar zijn 65-jarig

bestaan viert, zich in heel goed gezelschap bevindt, zich nergens voor

hoeft te schamen en zich met een gerust hart kan voorbereiden op

nog eens vijfenzestig jaar “Ons Genoegen”, vijfenzestig jaar “Zonder

Werken Niets”, vijfenzestig jaar “Nut en Genoegen”, vijfenzestig jaar

“Ons Buiten”, of hoe ze allemaal ook mogen heten, iedere naam is op

ieder volkstuinencomplex van toepassing.

Dus in de geest van de huidige tijd, waarin 50-plussers potverteerders

genoemd worden van de generatie babyboomers, zeg ik tegen ons

complex: “je mag dan vijfenzestig jaar geworden zijn, maar van

pensionering is geen sprake natuurlijk.

Er is een tekort aan volkstuinen, de levensverwachting ener volkstuin

is statistisch toegenomen, dus jij gaat nog lekker even door!”.

Tot Nut Van Het Algemeen en evengoed gefeliciteerd !

Het is ons een genoegen.

                                                                                              Fred