W.Z.Z.O.


Lekker tuinieren, ook in 2021!

Sponsors:

Voor het plaatsen van een

advertentie,  neem

De Haarlemse Volkstuinvereniging Wie Zaait Zal Oogsten bestaat ruim 75 jaar. Van oorsprong waren we op een paar sloten afstand van de huidige locatie gevestigd. Inmiddels is deze nieuwe locatie alweer meer dan 20 jaar ons thuis. Vroeger werden de tuinen benut voor de teelt van eigen groente door stadsmensen. In de loop van de jaren werd de werkweek korter en kwam er meer tijd vrij voor andere activiteiten. Tuinieren in de vrije natuur is één van de nieuwe vormen van tijdbesteding. Langzamerhand krijgt dit z'n weerslag in de volktuinen. De Groentetuinen worden recreatietuinen. Ook WZZO is meegegaan in deze ontwikkeling. Sinds de overstap naar het nieuwe complex is dit sterk zichtbaar.

In de jaren voorafgaand aan de verhuizing kwamen vele tuinen braak te liggen door de onzekerheid over wanneer en waar naartoe de verhuizing zou plaatsvinden. Andere leden zagen het niet zitten om het nieuwe terrein te ontginnen en hebben noodgedwongen bij de overstap afscheid genomen. Dit tezamen leidde tot relatief veel nieuwe leden van een verschillende achtergrond wat nu ook is terug te vinden in het complex. Sommige tuinen hebben nog de kenmerken van een ouderwetse volkstuin, groente en fruit, terwijl andere eerder die van een huistuin met bloemen en een gazon.

In de afgelopen jaren was het onduidelijk wat onze positie was in relatie tot de Schoter brug. Inmiddels is duidelijk dat WZZO kan blijven waar het is, op de unieke locatie direct aan het Spaarne en met het natuurgebied de Hekslootpolder als directe buur.

Intensief overleg met de gemeente heeft recent geleid tot een volwaardige erkenning door de gemeente van de sociale functie van de volkstuinverenigingen. Haarlemse volkstuinverenigingen zijn mede bepalend voor de groene sfeer van de gemeente en zijn een belangrijk element in de groene recreatie.

Dat WZZO en de andere volkstuinen maar lang mogen blijven bestaan, niet alleen in Haarlem maar ook elders in Nederland.

Lid van de AVVN

WZZO © 2015 • F.H.M. Schoot Uiterkamp