de vondelier nr. 3 2012

Op zaterdag 1 september is de barbecue !

Of mogelijk gaan we iets anders doen.

Binnenkort zal er een intekenlijst

in het halletje van ons clubgebouw hangen.

We wensen iedereen een mooie vakantie en veel mooi weer !

Remco Visser, secretaris

Donderdag 14 juni heeft de tuincommissie overlegd met Henk Meijer

van Hoogheemraadschap Rijnland om verschillende waterzaken met

betrekking tot ons complex te bespreken.

Rijnland heeft eind 2008 het waterbeheer van Haarlem overgenomen

Er was toen erg veel achterstallig baggerwerk, dat nu wordt ingehaald.

Hieronder valt ook al het water op en rondom ons complex.

De wateren op ons complex

De middensloot zal in de tweede helft van dit jaar door de aannemer

Griekspoor uitgebaggerd worden in opdracht van Rijnland.

Dit zal voor een groot deel handmatig gedaan worden en de bagger

wordt door hen afgevoerd. Goed baggeren houdt in dat er alleen

bagger uit de sloot gehaald wordt en NIET de harde onderlaag

meegenomen wordt. (In baggertermen heet dat ‘de bak’.)

Los van dit groot onderhoud, dat plaatsvindt in opdracht van de

gemeente Haarlem, pleegt Rijnland jaarlijks onderhoud.

De middensloot zal elk najaar geschouwd worden,

wat inhoudt dat ze een groot deel van de begroeiing zullen verwijderen.

We hoeven dus bijna niets meer aan de middensloot te doen.

Door overtollige planten te verwijderen is de aanwas van slib minimaal.

Wanneer het baggeren herhaald wordt is nog niet bekend, maar dat

kan nog wel tien of vijftien jaar duren.

Samen met Henk Meijer hebben we de sloot ook bekeken en hij was

erg tevreden over wat hij zag; veel leven goede plantenbegroeiing en

het water zag er prima uit. Eén duidelijk advies had hij wel voor ons.

Als we het kroos verwijderen krijgen de waterplanten meer kans om

zich goed te ontwikkelen.

En juist die spelen een belangrijke rol in een gezond slootleven.

Op dit moment is het kroos hard aan het groeien. De beste manier

om het te verwijderen is uitharken met een hark waaraan een stukje

gaas bevestigd is. Room alleen de oppervlakte af, laat niet het

gereedschap in het water vallen om vervolgens diep en zoveel

mogelijk planten uit de sloot te te halen, want daardoor woel je de

bagger omhoog (wat zorgt voor troebel water en stank).

En dan haal je veel meer planten en beestjes uit de sloot dan nodig is.

De meest ideale tijd voor het werken in de sloot is van 15 juli tot

1 november. Het is goed om al het uit het water geviste materiaal

eerst een poosje op de kant te laten liggen zodat alle beestjes die er

nog uit kunnen kruipen weer de sloot in kunnen komen.

Kroos is prima om op je tuin tussen de planten te leggen omdat het de

planten die je er wilt laten groeien alleen maar ten goede komt.

Dat de bagger uit de sloot stinkt heeft niets te maken met een slechte

kwaliteit van de sloot, want bagger stinkt altijd.

Ook is het een misvatting dat water beslist moet stromen (en misschien

zelfs hard moet stromen) om gezond te zijn.

Volgens Henk Meijer wordt de sloot prima doorgespoeld, mochten er

klachten zijn of komen dan is te proberen of die verholpen kunnen

worden door continu heel weinig water aan beide kanten in te laten

in plaats van af en toe korte tijd veel water.

Het Hoogheemraadschap gaat voor de buitensloot die bij binnenkomst

rechts van de ingang ligt een plan schrijven voor een natuurlijke sloot

en oever die dan met ons wordt door gesproken.

Op de website van het waterschap is van alles te vinden over gegevens

die er zijn van alle wateren zoals watertesten en aanbevolen dieptes

van sloten. Nieuwsgierig ? ?

Kijk dan op www.rijnland.net en verdiep je in de legger in dat

document staan afspraken over breedtes en dieptes van sloten.

Tot zo ver het verslag van dit bezoek, de stand van zaken met

betrekking tot de middensloot krijgt nog een vervolg.

                                                                                  De tuin-/werkcommissie

              De tuin-/werkcommissie 

Eigenlijk helpt iedereen al mee om ons complex te onderhouden.

Elke drie weken staat er op zaterdagochtend een groepje tuinders te

trappelen van ongeduld om aan de slag te mogen. Ze maken korte

metten met onkruid, knappen paden op en verrichten tal van andere

klusjes. Wij hoeven daar alleen maar bij te staan om te kijken of alles

goed gaat. En toch hebben we het maar druk op zo’n ochtend!

Gaat de compost wel in de goede bak? Moeten er materialen worden

aangekocht? Snapt iedereen wat hij moet doen?

En, heel belangrijk: is er nog koffie?

We zoeken een of twee mensen

die ons willen helpen op de zaterdagochtend.

Wat doet de commissie nog meer? Controleren op de tuinen,

klachten van tuinders afhandelen, administratie, stukjes schrijven (!),

communicatie en complexonderhoud in het algemeen.

Ook bij deze activiteiten zoeken we ondersteuning.

Aarzel je omdat je je moeilijk op zaterdagochtend kunt vrijmaken?

Je hoeft niet alle onderdelen van het commissiewerk aan te pakken.

Een rondje lopen over het complex kun je doen op een moment dat

jou schikt. Wij zouden zeer blij zijn met je hulp.

Dit jaar heeft de tuincommissie ook wat extra projecten.

Ten eerste het slootonderhoud.

Daarover hebben jullie elders al gelezen. Heel de gemeente Haarlem

staat in het teken van baggerwerkzaamheden.

Griekspoor is de uitvoerder op ons complex.

We houden ons ook wat intensiever bezig met de waterkwaliteit dit jaar

Nadere berichten volgen.

Ten slotte zullen we dit jaar de schelpenpaden goed bekijken.

Op sommige plaatsen staan de paden erg bol, en vooral in een bocht

en met losse schelpen is dat niet prettig. Na een inventarisatie zullen

we daar in overleg met het bestuur onderhoud aan laten plegen.

Heb je zelf een klacht of suggestie, stap dan naar ons toe.

Maar liever dan extra werk hebben we extra handen

om het werk samen uit te voeren !

                                                                Henk, Yvonne en Carla

Ik spotte deze geluksvogel in mijn kersenboom waar hij/zij

een geschikt plekje gevonden dacht te hebben voor het

bouwen van een nest.

Hij/zij ontdekte, tijdens het zoeken naar nestmateriaal,

het complete nestje dat ik opgehangen had voor het

winterkoninkje.

De geluksvogel heeft het direct in beslag genomen

en is er zo te zien wel content mee.

                                                              Jos (tuin 68)

Soms zit het mee als je plantjes zaait en heb je veel meer plantjes

dan dat je zelf kan gebruiken. Je hebt een plant die maar groter en

groter groeit en het wordt tijd dat hij gescheurd wordt.

Maar dan heb je opeens wel heel veel planten.

Het gaat je aan het hart om die plantjes op de compostbak te gooien.

Plantenruilbeurs

In het voorjaar waren we op de plantenruilbeurs van Groei en Bloei.

Op een zaterdagochtend kwamen een stuk of 30 tuinliefhebbers om

10 uur bij elkaar op de parkeerplaats van Elswout.

Om kwart voor 10 was er nog geen auto te zien.

Maar opeens kwamen er achter elkaar auto’s op de bijna uitgestorven

parkeerplaats. Keurig op een rijtje parkeerde de auto’s naast elkaar.

De kofferbakken gingen open en de tuinliefhebbers zette hun plantjes,

stekkies en zaden naast elkaar op de parkeerstrook. Nieuwsgierig

werd er rondgelopen en de planten werden van elkaar bekeken.

Zat er wat van je gading bij? Precies om 10 uur werd het startsein

gegeven en een ieder pakte de plantjes die men graag wilde hebben.

Hoewel een ieder best hebberig werd van al dat moois ging een men

toch netjes met elkaar om. Ongelooflijk maar na 10 minuten is het

ruilen gedaan. Om kwart over tien is de parkeerplaats weer even

uitgestorven als die was om kwart voor tien.

Het lijkt ons leuk om te kijken of bij ons op de tuin een plantenruilbeurs

even succesvol is. Wij willen alle tuinders oproepen om zaterdag

22 september met je plantjes naar het clubhuis te komen.

Heb je geen plantjes ben je net zo welkom om plantjes uit te zoeken.

Jij hebt misschien komend voorjaar weer wat weg te gevenen.

Spelregels De plantjes worden pas geruild als het startsein is gegeven.

      Dat zal om 10.30 zijn.

    Zijn er veel gegadigden voor een soort dan pakje er één,

    zijn er minder dan neem je gerust meer.

    Ieder ruimt zijn eigen stukje op.

Wij hoeven niet zo snel weg dus misschien is het leuk om na afloop

nog een kopje koffie met elkaar te drinken. Als het een succes is

willen wij de plantenruilbeurs tweemaal per jaar organiseren.

Tot zaterdag 22 september Elly tuin 32 en Natasja van tuin 22 !

Hier de nieuwe opdracht voor de “Wie weet het”, prijsvraag.

Zoals bekend mag degene op wiens tuin de desbetreffende

foto genomen is, uiteraard die ronde niet deelnemen.

De nieuwe prijsvraag:

Van welke plant ziet u hier de bloesem ?

(deze foto komt van een van onze medetuinders).

Denkt u het juiste antwoord te weten op deze vraag, zet het dan op

papier samen met uw naam en tuinnummer en stop uw antwoord in

postbusnummer 80 op ons tuincomplex.

Of mail uw antwoord naar het volgende e-mail adres

cockykorving@planet.nl (vergeet uw naam en tuinnummer niet).

Wij zijn als commissie blij dat u ook het e-mail adres heeft gevonden

om uw antwoord door te geven; bedankt!

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar/winnares getrokken

en zij/hij ontvangt de waardebon die door het bestuur ter beschikking

wordt gesteld.

Meerdere inzendingen zijn toegestaan.

De waardebon voor een zak tuin-, pot-, of zaaiaarde ontvangt u van

de commissie, die alle inzendingen bestudeert, t.w. Gerard, Yvonne

en Cocky. Deze waardebon kunt u inwisselen in onze tuinwinkel.

Wij kijken uit naar uw oplossing. Heel veel succes ! ! !

De winnaar/winnares van deze prijsvraagoplossing zullen wij in een

van de volgende uitgaven van “De Vondelier” vermelden.

In elke aflevering van “De Vondelier” staat een nieuwe prijsvraag.

                                                                                               Cocky

Voorts is de commissie gebleken dat het inzendtermijn voor

sommigen van u te krap kan zijn. (niet ieder boekje van “De

Vondelier” wordt namelijk op dezelfde datum in de bus gedaan)

Daarom krijgt u langer de tijd uw oplossing in te sturen.

In den vervolge wordt de oplossing niet meer in het eerstvolgende

nummer gepubliceerd,maar in het daarop volgend nummer.

Dit betekent in praktijk dat u – na ontvangst van “De Vondelier” -

standaard 10 dagen de tijd heeft om uw oplossing in te sturen.

Het bovenstaande betekent dat u de oplossing van de prijsvraag uit

“De Vondelier” nr 2 in het volgend nummer terugvindt.

Wij houden van planten.

Geen bijzonderheid voor iemand met een volkstuin.

Maar wij houden ook van bijzondere planten,

en hebben een aantal speciale soorten in onze tuin.

Toen wij elf jaar geleden aan onze tuin begonnen

hadden wij geluk: onze voorganger hield daar ook van,

en wij hebben van hem het een en ander geërfd.

De paarse morgenster

Eén van de soorten die wij er aantroffen is De Paarse Morgenster

(tragopogon porrifolius).

De morgenster is een telg uit de composietenfamilie,

waar bijvoorbeeld ook de korenbloem en de distel en de

paardenbloem, maar ook de schorseneer en de kropsla toe behoren.

De morgenster is niet zo’n bijzondere verschijning in ons landschap,

wij hebben hier inheems enkele soorten, waarvan de gele morgenster

gemakkelijk te vinden is voor iemand die zijn ogen niet in zijn zak heeft.

Om de paarse morgenster te vinden moet je meer moeite doen,

hij is veel minder algemeen, gaat in aantallen achteruit en groeit maar

op enkele plaatsen in ons land, al zijn we hier in de buurt verwend.

Hij groeit namelijk graag op kleiige slaperdijken en inderdaad,

u vindt hem in het voorjaar bloeiend aan de Slaperdijk, zowel in het

dorp Spaarndam als op de verdere dijk richting Amsterdam, maar

alleen waar de schapen er niet bij kunnen, want die zijn er gek op.

De Morgenster is een tweejarige, d.w.z. in de zomer maakt hij een

rozet, in het volgende voorjaar vanaf begin mei, bloeit hij.

De kiemplant is alleen te herkennen voor iemand die de plant kent, hij

is namelijk als kiemplant grasachtig en gras schoffelen we weg, nietwaar.

Als de bloem is uitgebloeid vormt hij een pluizenbol, zoals de

paardenbloem, maar wel veel groter.

Al vaker heb ik puttertjes van de zaden zien eten.

Een ouderwetse naam voor blauwe morgenster is ‘haverwortel’.

Hij is namelijk ook een uit de mode geraakte groente, de wortel werd

gegeten, en zo smullen niet alleen de puttertjes van de plant, maar

ook de mensen. Maar, geeft mijn boekje ‘Eetbare planten’ aan,

vanwege de zeldzaamheid zullen we de plant ongemoeid laten.

Overigens is de plant pas enkele eeuwen geleden in ons land

gekomen vanuit de mediterranee, vanwege zij eetbaarheid.

Later is hij verdrongen door de schorseneer, die veel steviger is.

Er zijn mensen die in deze plant een gevaarlijk onkruid zien, immers,

de zaden verspreiden zich met de wind.

Toch heb ik nooit iemand horen zeggen: wat staat mijn tuin toch

weer vol met paarse morgenster. In onze tuin zaait hij eigenlijk ook

alleen maar uit op de plek waar hij staat, in de voor-border, en gaat

daar graag in de kiertjes zitten tussen de betonband en het

schelpenpad. Hij is namelijk nogal kieskeurig en doet zo precies wat

in mijn boekje staat, hij heeft een voorkeur voor stenige plaatsen.

Officieel dus net in het pad, maar wie oog krijgt voor de schoonheid

van deze plant en daarbij in aanmerking neemt dat ons pad verder

altijd brandschoon is zal daar geen aanstoot aan nemen.

Ik hoop met dit stukje uw interesse te hebben gewekt, want, zoals dat

heet, onbekend maakt onbemind, mag ik het omdraaien: bekend

maakt bemind.

Komt u in het volgend voorjaar maar eens kijken, u bent welkom.

Kom wel ’s morgens, hij draagt zijn naam niet voor niets, ’s middags

sluit hij zijn bloemen.

Dick, Bernd Kufferath

Tuinders hebben het al in de gaten: 2012 is een goed heermoesjaar

Heermoes

Van de strenge vorst, waar rozen en hagen zo onder geleden hebben,

trekt heermoes zich weinig aan. Dat dwingt respect af.

Maar wie is blij met het onooglijke bruine paddenstoeltje dat in het

vroege voorjaar opschiet en zijn sporen op avontuur stuurt?

Gedurende de rest van het jaar vindt de vermeerdering plaats via een

snelgroeiende wortelstok die zich meters diep kan verankeren.

Probeer hem uit te spitten en je merkt dat je te maken hebt met een

zevenkoppige draak. Als in een grimmig sprookje: houw het ondier

één hoofd af en zie hoe er razendsnel zes teruggroeien.

Vaste planten met een besmette wortelkluit verplaatsen kan ook erg

verrassend uitpakken!

Dit superonkruid is een oerplant die we nooit helemaal kwijt zullen raken.

Toch moeten we de strijd aangaan om te voorkomen

dat ons complex verandert in een wuivende heermoesvlakte.

Wat doen we, spierkracht inzetten of gif gebruiken?

Het internet is een rijke bron van informatie voor de gifspuitende

medemens. Hoe nieuwer de verdelger, hoe krachtiger de werking.

Er wordt gretig gevraagd waar je het gemeenste gif kunt kopen.

En, als het spul niet in de reguliere handel is, hoe een particulier er

toch de hand op kan leggen.

Enthousiaste tipgevers vinden het geen probleem om stoffen in de

voedselketen te brengen waarvan het effect op de lange termijn nog

niet eens bekend is.

 Denk erom dat gif spuiten verboden is op ons complex.

En niet zonder reden. Stoffen die jij gebruikt geef je via het nijvere

bijenvolk, dat het al zo moeilijk heeft, door aan je buren.

Die zijn daar absoluut niet blij mee.

De werkcommissie experimenteert met een gasbrander voor de

bestrijding van onkruid op paden.

Of we de brander ook effectief kunnen inzetten voor onkruiden met

zo’n krachtige wortelstok weten we nog niet. Hoe dan ook, we

hebben slechts één gasbrander en vele vierkante meters heermoes.

We roepen jullie op de woekeraar energiek te bestrijden.

Inspecteer steeds je tuin en trek opkomende planten uit zodra je ze ziet.

Let extra goed op erfgrenzen en de border. De groei van heermoes

wordt geremd door schaduw en een dichte grond.

Met spitten en terrein open laten liggen schiet je alleen iets op als je in

de periode daarna actieve controle uitoefent.

Een suggestie voor braakliggende grond is bedekken met karton.

Voor het zicht gooi je er wat aarde of strooisel over; het voordeel is

dat de groei van alle onkruid (tijdelijk) behoorlijk wordt afgeremd

terwijl het bodemleven gewoon doorgaat.

Het karton is na een paar maanden opgegeten door allerlei beestjes

en de grond is lekker los geworden, wat het weer gemakkelijker

maakt om het onkruid uit te trekken zonder graven en spitten.

Deze werkwijze kan desgewenst herhaald worden.

Met of zonder karton, doe iets tegen de heermoes op je tuin.

De tuincommissie komt bij je langs om te kijken of het lukt.

En schroom niet ons erover aan te spreken.

                                                                 Carla, Yvonne en Henk