de vondelier nr. 2 2012

De voorjaarskriebels slaan duidelijk toe op de tuin.

Velen zijn bezig iets te bouwen. Let erop dat als je iets gaat bouwen

(ook als vervanging van iets ouds) je dit even aanvraagt bij het

bestuur. Wij controleren de tekening dan op de bouwvoorschriften

en dan kan je aan de slag.

                                            Remco Visser, remcovisser01@cs.com

Voor het maken van een teeltplan moet u de tijd nemen.

Pak een potlood en een stuk papier en maak een plattegrond

van de tuin.

Verdeel de plattegrond in vier gelijke stukken en bepaal waar

het komende seizoen de bladgroenten, de wortelgroenten,

de peulvruchten en de vruchtgroenten komen te staan.

Als u volgens de gangbare methode werkt, is uw tuinplan nu

klaar.

In volgende jaren circuleren de diverse groepen groenten

volgens het systeem van vruchtwisseling door de tuin.

Wie biologisch werkt, moet op een apart stukje papier

de groenten opschrijven, die in ieder van de vier vakken

komen te groeien.

Er ontstaat dan een rijtje van wortelgewassen,

een rijtje bladgewassen, een rijtje peulvruchten en

een rijtje vruchtgewassen.

Bekijk de rijtjes afzonderlijk en ga na welke gewascombinaties

er mogelijk zijn.

Teken ten slotte op de plattegrond van de tuin in,

waar de diverse combinaties van groenten komen te groeien.

Zorg er daarbij voor dat groenten die elkaar ongunstig

beïnvloeden, zo ver mogelijk uit elkaar komen te staan.

Het is heel goed mogelijk, dat u bij het werken in de tuin

tot de conclusie komt, dat het tuinplan op bepaalde punten

minder goed voldoet.

U kunt dan veranderingen aanbrengen,

zonder het systeem van vruchtwisseling aan te tasten.

In de loop der jaren ontstaat er dan een persoonlijk tuinplan,

dat volledig op uw specifieke situatie is afgestemd.

Daarmee legt u de basis voor vele jaren onbezorgd tuinplezier.

Zoals we allemaal wel weten zijn er planten die elkaar versterken

en profiteren van elkaars gezelschap door ziektes of vraat door

insecten of andere dieren op een afstand te houden.

Daarnaast zijn er ook combinaties die je beter niet bij elkaar kunt

zetten omdat die juist een negatief effect op elkaar hebben.

Hier zijn de gunstige en ongunstige combinaties bij elkaar gezet.

Bedankt voor de prachtige dag op een mooie locatie!

Het voorjaar is zojuist begonnen en ik kijk uit naar al die prachtige

dagen die voor ons liggen . . . Toch denk ik ook regelmatig terug aan

een van de laatste mooie dagen in 2011. Dat was 22 oktober.

Nu, maanden later realiseer ik mij dat ik de Volkstuindersvereniging

WZZO nog niet eens bedankt heb voor deze heerlijk dag.

Op 22 oktober 2011 konden de gezinnen van “lekker Pûh!!!* gebruik

maken van het verenigingsgebouw en tuin 42 van Henk Klaassen.

Veel jongens en meiden van ‘Lekker Pûh!!! hadden na

een soms moeizaam traject hun gezonde gewicht bereikt.

Ze hadden afgerekend met hun ongezonde levensstijl,

hun overgewicht of obesitas en een fotoshoot verdient!

En wat is nu een mooiere locatie voor een fotoshoot

van deze kinderen dan bij u op de tuin ! !

De volkstuin, waar groenten en fruit groeien zoals het

altijd bedoeld is door de natuur!

De volkstuin waar groenten en fruit nog eerlijk zijn

en waar kinderen kunnen zien waar de oorsprong ligt!

Een van de terugkerende uitspraak die de gezinnen van Lekker Pûh!!!

regelmatig te horen krijgen is; “Fruit is snoepje van de natuur”.

“Fruit is het zoetste wat er bestaat, dat is door de natuur bedoeld als

snoep!” En,”eet niets wat onze oma’s niet herkennen als eten!”

Wat er eindeloos gegeten mag worden is groenten en fruit.

Die boodschap werd ook bij u op de tuin weer duidelijk.

De gezinnen hebben een heerlijk dag gehad bij u op de

tuin en in uw clubhuis. Er zijn prachtige foto’s gemaakt.

Veel hiervan zijn uitvergroot en boven het bed van de

kinderen komen te hangen. Daar zijn wij WZZO heel

dankbaar voor.

Ook hr. Bot erg bedankt voor de belangeloze bemiddeling

en begeleiding.

                                                                    Sandra Klaassen

Op de vraag uit “De Vondelier” nr 1 van maart 2012,

zijn meerdere reacties binnengekomen,

helaas echter geen goede antwoorden.

Voor al uw inzendingen onze hartelijke dank, maar

deze reis kunnen wij als commissie dus geen waardebon

voor een zak aarde naar keuze en een medaille uitreiken.

Zoals bekend mag degene op wiens tuin de desbetreffende

foto genomen is, uiteraard die ronde niet deelnemen.

De foto was in dit geval van ons commissielid, Cocky Korving.

Het antwoord op de vraag was,

dat het hier het aardappelras Frieslander betrof.

Helaas dus geen zoete aardappel,

zoals sommigen u hebben gemeend.

De nieuwe prijsvraag:

Van welke boom ziet u hier de vrucht ?

(deze foto komt van een van onze medetuinders).

Denkt u het juiste antwoord te weten op deze vraag, zet het dan op

papier samen met uw naam en tuinnummer en stop uw antwoord

in postbusnummer 80 op ons tuincomplex.

Of mail uw antwoord naar het volgende e-mail adres

cockykorving@planet.nl (vergeet uw naam en tuinnummer niet).

Wij zijn als commissie blij dat u ook het e-mail adres heeft gevonden

om uw antwoord door te geven; bedankt!

Uit de goede inzendingen wordt een winnaar/winnares getrokken

en zij/hij ontvangt een waardebon die door het bestuur ter

beschikking wordt gesteld. Meerdere inzendingen zijn toegestaan.

De waardebon, voor een zak tuin-, pot-, of zaaiaarde, ontvangt u via

de commissie, die alle inzendingen bestudeert, t.w. Gerard, Yvonne

en Cocky. Deze waardebon kunt u inwisselen in onze tuinwinkel.

Wij kijken uit naar uw oplossing. Heel veel succes ! ! !

Cocky

De winnaar/winnares van deze prijsvraagoplossing zullen wij in een

van de volgende uitgaven van “De Vondelier” vermelden.

In elke aflevering van “De Vondelier” staat een nieuwe prijsvraag.

Een rectificatie m.b.t. de prijsvraag uit nr 7/8 van december 2011

Uiteindelijk is de winnaar Philippo geworden

met als oplossing de “Kiwano”

In eerste instantie had de commissie zijn inzending als fout

bestempeld, maar uit nader onderzoek is gebleken dat de

“cactus-komkommer” onder diverse namen te boek staat,

waaronder de “Kiwano” en de “Stekelaugurk”.

Aangezien verder niemand een van deze benamingen heeft

ingestuurd, gaat de prijs alsnog naar Henk Philippo.

Van harte gefeliciteerd met uw prijs !

Voorts is het de "Wie weet het . . ." commissie gebleken dat het

inzendtermijn voor sommigen van u te krap kan zijn.

(niet iedere “De Vondelier” wordt namelijk op dezelfde datum

in de bus gedaan)

Daarom krijgt u langer de tijd uw oplossing in te sturen.

In den vervolge wordt de oplossing niet meer in het eerstvolgende

nummer gepubliceerd, maar in het daarop volgend nummer.

Dit betekent in praktijk dat u - na ontvangst van “De Vondelier” -

standaard 10 dagen de tijd heeft om uw oplossing in te sturen.

De winkelvoorraad slinkt zo snel, dat er alweer pallets met zakken

naar binnen moesten worden gesjouwd. Het leuke is, ik hoef maar

één keer " sterke mannen gevraagd" te roepen en er zijn meteen

helpende handen en zo is het karwei in een kwartiertje gedaan.

Iedereen, die spontaan meehielp, bedankt daarvoor !

Vaak krijg ik de vraag, wat er precies in de diverse soorten grond zit.

Ik heb dat aan onze leverancier gevraagd en die was zo vriendelijk

dat op papier te zetten.

Potgrond bevat:

75 % tuinturf + 25% veenmosveen met toevoeging per m3

van 1,5 kg P.G. Mix 12-14-24 en 6 kg kalk per m3.

Compost bevat: 90% veengrond + 10% groencompost.

Tuinaarde bevat:

90% veengrond + 10% championmest met toevoeging per m3

van 6 kg kalk, het zoutgehalte(EC waarde) is 1-1,5.

Het heeft een ph waarde van 6.

Zaaigrond bevat:

50% tuinturf + 50% veenmosveen met toevoeging per m3

van 15% zand, 750gr. mix 12-14-24 en 5 kg kalk.

Tuinturf bevat 100% tuinturf.

De prijs van tuinaarde is afhankelijk van hoeveel GFT compost

er door gemengd wordt. In onze tuinaarde zit dat niet.

De gratis compost, die 1 of 2 keer per jaar bij de gemeente is te

krijgen, is eigenlijk veel te zout.

Lida

Ook verkopen wij in de winkel basaltlava- of gesteentemeel.

U weet dat de hellingen van vulkanen de meest vruchtbare bodems

ter wereld zijn. Op deze eigenschap is het gebruik gebaseerd.

Het is toegelaten voor de biologische landbouw (EG-verordening

nr 2381/94). Het is in de winkel per kilo te koop, veel heb je er niet

van nodig, dun uitstrooien (als poedersuiker) bij b.v. uien is heel goed.

“Gespot op de tuin”

Een nieuwe rubriek van en door de lezers van De Vondelier !

De bedoeling is, dat u een of meerdere foto’s instuurt van

dieren die op de tuin gesignaleerd zijn.

Grote dieren als vossen, hazen, konijnen, zelfs een olifant is

niet uitgesloten, dieren op of onder de grond, dieren in de

lucht, u bedenkt het maar.

Als u er een kleine anekdote bij schrijft is het helemaal goed

natuurlijk (leuke woordspeling!).

Hier alvast een voorbeeld:

Deze reiger is gespot door Natasja, bij haar tuin 22

Oproep

Vorig jaar werd er bij de jaarlijkse barbecue een vruchtensalade

geserveerd die werkelijk fantastisch was en daarom wil ik het recept.

Wie heeft deze salade gemaakt en wil het recept met mij delen.

Mail dit verrukkelijks naar: k.g.bakker@kpnmail.nl

 Alvast bedankt ! ! Karin (tuin 43)

Logboek:

Stardate: April 2012.

Koelste aprilmaand sinds 1997. Kapucijners zijn verkleurd door de

koude nachten, de tomatenplantjes hebben even in de koude kas

gestaan, maar smeekten om weer mee terug naar huis te mogen.

“Beam me up, Scotty………………!!”

De tuinbonen zijn wederom uitgegraven door de dikke houtduiven.

De slaplantjes zijn in groeistaking gegaan, ze snakken naar een beetje

warmte. Ik hoorde ze onlangs in koor roepen:

“onder deze barre omstandigheden scheien we er mee uit,

wij eisen betere arbeidsomstandigheden!!”.

"You talkin' to me?"

De bietjes weigeren iets van een biet te tonen en het zaaisel weigert

te kiemen. De vooruitzichten zijn ook natter dan nat, dus het onkruid

zal het wel weer naar de zin hebben op nr. 43.

“Go ahead, make my day…!”

In de koude kas gaat het echter goed, de peulen lopen lekker uit,

evenals de koriander, het bonenkruid, de basilicum en de (nieuwe)

tuinbonen.

“May The Force be with you……………”

Gelukkig blijft de overgebleven fazant lekker op z’n eilandje zitten en

hebben we daar geen last van. Hij, want het is een “hij”, roept de

hele dag om aandacht en gezelschap, maar dat krijgt-ie lekker niet.

“Hasta la vista, baby!!”.

Door de combinatie van late en strenge vorst hebben de rozen op de

tuin een flinke opdonder gehad.

De meesten moesten we tot de grond snoeien, maar ze hebben het

gelukkig overleeft en lopen vanaf de grond weer uit.

“… You must do me this honor, Rose. Promise me you’ll survive.

That you won’t give up, no matter what happens, no matter how

hopeless. Promise me now, Rose, and never let go of that promise.”

Eind april is het nog niet veel beter, de droogte is weliswaar voorbij,

maar de temperatuur lijkt nergens op. De aardappelen komen

intussen wel boven even kijken wat de weersomstandigheden zijn,

maar dat ze nou de grond uitschieten……………..!!

“To me nature is…spiders and bugs, and big fish eating little fish,

and plants eating plants, and animals eating…

It's like an enormous restaurant, that's the way I see it”.

We hebben enige tijd genoten van een meerkoetjesechtpaar dat druk

bezig was met gezinsuitbreiding. Mama meerkoet heeft zelfs enige tijd

op haar nest gezeten recht tegenover ons tuinhekje aan de overkant

van de sloot. Vandaag was het nest leeg en verlaten.

Kwajongens, een vos, een rat, je weet het niet.

“There are worse things in life than death.

Have you ever spent an evening with an insurance salesman?”

Kan iemand mij uitleggen waarom ik overal gras tegen kom op

geschoonde veldjes in alle soorten en maten, terwijl ik weken zit te

wachten op een enkel sprietje als ik graszaad zaai op open plekjes in

mijn gazonnetje (nou ja, laat dat “zonnetje” maar weg!)?

“My mama always said, life was like a box of chocolates;

you never know what you're gonna get”.

Enfin, we hebben de natuur niet in de hand en ieder jaar is het weer anders.

Wellicht zit er een zomer aan te komen die zijn weerga niet kent

en lopen we over een paar weken te klagen dat het een lieve lust is.

Té warm, té droog, geen puf om wat te doen op de tuin behalve zitten.

Gelukkig hebben we het zelf niet in de hand, want het gebakkelei

onderling zou niet van de lucht zijn.

Onze Lieve Heer bepaalt en……………

"I'm going to make him an offer he can't refuse”.

Fred

WZZO © 2012 • R.A.C. Foppen