De verplichte werkdagen van 2020

Tuin nr.

WK

WK

WK

WK 

WK

WK

WK

WK

WK

WK

WK


14  maart

4 april

25 april

16 mei

6 juni

27 juni

8 aug

29 aug.

19 sept

10 okt

31 okt.

1

XX
X2

X

X

X

4zwX
X
X

4rd

X


X
X
6A

 


A
7zw

XX
X7rd

 

XX
X


8X
X
X

10

X


X
X
11


X


X
X12


X

13X
X


 

15XXX15 (m)

XX

X


16zw


X

 


X
 

X

16rdXXX


17X
XX


18X
XX


22


X


XX
24

 

A

 

A


 

A


 


26

X


 


XX

 


27


X

X

X29 (m)X
XX

30


X


XX
30 (m)XXX32XXX


33 IX


X


 

X


 


33 II

X
XX33 III


X


X


X

34XX
X


38

X


X


 


X
39

 

XX

 


X41

XXX
45XXX46XX


X47

XX

 


X 

48


X

X


X


50

X

X

X

51


XX
X


52

X


X
X
54X


X

 
X

 

56


 

X


 

X
X

57


X

 

X

 
X


58

X
X

 


X59


X


XX
59 (m)

X

X

X

62


 

X


 

XX64

X


X


 

X 


65

 


X


 

 

 

XX

66

X
X

X

67

 

X
XX


69


 

XX


 

X


69 (m)XXX70


X


X


X

72

X


X
X
73X


X
X74AAA75

 

X

 


 

XX


75 (m)X

XX

78 

 X

 

82

 X


 

X

 


X

90


 

X

 

X
 

De verplichte werkdag is op Zaterdag van 9.00 tot 12.00

Verplichte werkbeurt

 X  

Alternatieve werkzaamheden

A

medetuinder

(m)

Zoals jullie allemaal weten leunt het op orde zijn van ons complex op het gezamelijk onderhoud. Dit is geregeld middels de werkbeurten. Voor iedereen zijn dit er maar drie per jaar, niet veel dus. Leden die niet op de lijst staan hebben al één of meerdere vaste taken binnen de vereniging en zijn derhalve vrijgesteld van werkbeurten. Om alles soepel te laten verlopen is het de bedoeling, dat je komt op de dagen, dat je bent ingedeeld. Alleen als je absoluut niet kan, dan afmelden en tegelijkertijd een datum afspreken wanneer je jouw werkbeurt inhaalt (werkcommissie@wzzo.nl).

WZZO © 2015 • F.H.M. Schoot Uiterkamp