De zomer laat het zo langzamerhand afweten, of we er nu wel

of niet daarvan gediend zijn het gebeurd.

De vakanties zijn voor de meeste van ons achter de rug en

de werkzaamheden op de tuin kunnen weer gaan beginnen,

zoals het oogsten en weer het schoonmaken van de tuin,

al zijn er nog wel tuinders die wat zijn gaan zaaien en planten.

                            Dringende oproep

Wie plaatst de eerste steen !!!

U zult zich afvragen welke steen en waar een steen.

Ons clubgebouw is klaar en wat moet er nu nog meer gebouwd

worden op ons verrukkelijke tuincomplex.

Even iets anders. Regelmatig als ik bij ons de deur in- of uitstapte ja

hoor, daar lag het weer zoiets wat honden in de goot op het gras of

op de stoep deponeren. Het liefst nog net voor je deur.

Natuurlijk doen de meeste hondenbezitters dit niet en zorgen voor

een goede plaats voor hun afval.

Veel respect heb ik voor diegene die het schepje het plastic zakje

en/of de hiervoor bestemde afvalbak gebruiken.

Om de ergenis voor de deur te beperken, want er zijn mensen die

het nooit leren, heb ik zo'n tegel laten plaatsen met zo'n gehurkte

hond er op afgebeeld en de tekst "GEEN POEP OP DE STOEP".

Kijk over die tegel heb ik het in de aanhef "WIE PLAATST DIE STEEN".

En wel voor de ingang van onze toiletten in het prachtige clubgebouw.

U zult zich nu afvragen is dit dan nodig? Helaas moet ik dan JA zeggen.

De vriwilligers die het gratis schoonmaken klagen steen en been

over de toestand van deze ruimte zowel in de pot als daarbuiten.

Het minste is nog dat het op de rand gedaan wordt maar halve rollen

wc papier er in al of niet doorgetrokken, maandverband en overige

(hygienische?) artikelen worden niet in de daarvoor bestemde

emmertjes gedeponeerd maar in het toilet hetgeen betekent,

verstopping. We hebben een pompje in het afvoerkanaal naar de

weg i.v.m. de lengte van het riool en als deze voorwerpen hier in

terecht komen...., u voelt het al, iemand met zijn arm er in..., ik zal u

verdere details besparen. Ook de ruimte voor het toilet, wasbakken

uitermate smerig achter gelaten of een brandslang die opengedraaid

is en geef nu niet de kinderen de schuld want die kinderen hebben

ouders. Kinderen mogen ook niet alleen naar deze ruimte.

Ik vraag u nu: WIE PLAATST DIE STEEN. Ik denk niemand. Diegene

die het vuile werk opknappen, hartelijk dank dat u het steeds weer

wilde doen en zij danken ons als die steen nooit gelegd moet worden.

De redaktie wenst u veel tuinplezier en een schone stoelgang.

Beste leden.

Zoals u heeft kunnen lezen in De Vondelier is op 12 juni j.l.

een tuinkeuring geweest op ons complex.

Wij hebben hierover nog geen definitieve uitslag over gehad,

maar de eerste indruk van de jury was goed te noemen.

Het totaal ziet er verzorgt uit, en omdat dit de eerste keuring

was, is er geen vergelijking met voorgaande jaren.

Laten wij zorgen dat dit de komende jaren zo zal blijven.

Bij deze wil ik u mededelen dat vanaf nu alle tuinen zijn bezet.

Nieuwe leden zijn op:

tuin 79 Mevr. C. Jansz en op tuin 82 de Fam. R. Foppen.

Wij wensen beide heel veel tuinplezier toe.

Helaas zijn er ook géén prettige berichten.

Op 2 september is na een langdurige ziekte de vrouw van

Paul Wolter overleden.

Wij wensen Paul in de komende tijd heel veel sterkte.

                                     De secretaris, Jan Venings

Beste tuin collegae.

De meeste van ons hebben de vakantie er weer opzitten en een

aantal van ons zullen al weer met herfst vakantie plannen rondlopen.

Wij als tuincommissie hebben de koppen even bij elkaar gestoken om

na te gaan of er buiten de normale zaken en "rondje tuin"nog iets

speciaals te vermelden is.

Geconstateerd hebben we dat er na extreme temperaturen, regenval

en recente storm er geen noemenswaardige schade aangericht is op

de tuin.

Ook 2 fietsen in en om onze kantine zijn perfect verlopen en wat ons

betreft een aanrader voor aspirant jarigen, jubilarissen of wat zo al.

Er zijn tijdens deze feestjes diverse rondleidingen gedaan en onze

gasten waren unaniem van mening dat ons complex werkelijk de

moeite waard is om te bekijken. Vele huisjes zien er ook prachtig en

aanlokkelijk uit en de enorme diversiteit aan groente, vruchten en de

bloemen vond men schitterend om te zien.

Op enkele uitzonderingen na komen we als tuincommissie best

tevreden zijn en zullen we alleen contact opnemen met de

"sloddervossen"om na te gaan wat de (hopen we) tijdelijke oorzaak is

van het achterstallig onderhoud.

Buiten het complex is het (grotendeels) rietland gemaaid waardoor

we hopelijk wat minder last van zaad pluizen op de tuin zullen

hebben.

Helaas is ten onrechte ook het riet perceel achter aan de Spaarne

kant afgemaaid en gelukkig door vrijwilligers weer opgeruimd. Het is

te hopen dat men ook nog het doorgegroeide riet uit de sloten haalt

want dit vormt werkelijk een bedreiging voor de aangrenzende

tuinen.

Dit brengt ons gelijk op een aantal praktische tips, verzoeken,

noodzakelijkheden welke wij u onder uw aandacht willen brengen.

* Voor enkele tuinen geldt nog dat de borders wat beter

  bijgehouden moeten worden, het onkruid groeit snel door naar

  het pad en u en uw buren hebben alleen maar meer werk in de

  toekomst om het schoon te houden.

* Schoffel het stukje pad langs uw tuin als het kan ook even mee,

   het is niet de bedoeling dat het pad dicht gaat groeien.

* Let even op sterk uitzaaiende en/of uitlopende planten als

   guldenroede en haal op tijd de uitgebloeide zaad

   dozen/pluimen weg, dat scheel een ieder weer veel werk.

* Zo langzamerhand moeten we ook weer aan de sloten en

   slootkanten beginnen.

* Kijk even om je heen of alles een beetje aan kant is (planken,

   planten, ramen). Vooral als alles kaler gaat worden komt de

   rommel weer meer in zicht.

Rest ons nog u een fijne najaar toe te wensen met hopelijk niet te

veel nattigheid en een plaatje van ons aller clubhuis waar we nog

veel plezier aan en in mogen beleven.

                                                     De Tuincommissie

Op zaterdag 1 september was de eerste werkdag na de zomervakantie.

We troffen wel een droge dag in een regenachtige periode.

Maar helaas waren toch maar 6 man opgekomen.

Volgens de lijst hadden er 16 leden moeten zijn, 4 man hebben keurig

afgebeld, maar 6 man zijn zonder meer weggebleven. De oorzaak is

misschien dat we na de vakantie nog geen Vondelier in de bus gehad

hebben. Maar in het laatste nummer voor de vakantie was toch

duidelijk vermeld dat 1 september werkdag 35 was, op bladzijde 15

stonden de tuinnummers ook nog apart aangegeven.

Het zelfde schema hangt ook duidelijk achter het raam van het

clubhuis.

Met een enthousiast groepje is er voor het clubhuis een plek voor de

fietsenrekken gemaakt.

Eerst moesten de planten worden uitgegraven en afgevoerd.

Daarna zijn de betonranden langs het pad een stuk opgelicht omdat

dat nu nog redelijk eenvoudig te doen was.

Vervolgens is het betegeld met tegels van 50x50 cm.

                                                    De Werkcommissie

Bodembedekker en vruchtwisseling

Tuiniers stoppen energie in de grond en het gewas om er goed

en gezond voedsel uit te halen. De kans op succes is het groots

als ze dit doen in harmonie met de natuur de grond raakt dan

niet uitgeput, de weerstand tegen ziekten is optimaal en natuurlijke

vijanden houden schadelijke diertjes onder de duim. Het toepassen

vruchtwisseling is erg belangrijk om de bodem gezond te houden.

Boeren passen al vruchtwisseling toe,

maar bij volkstuiniers is dit nog niet altijd het geval.

Steeds vaker worden volkstuincomplexen opgenomen in het

bestemmingsplan van de gemeenten.

Dit betekent dat een complex langere tijd op dezelfde locatie zal

blijven en het dus de hoogste tijd wordt om goed te zorgen voor de

kwaliteit van de bodem.

Het is niet raadzaam om na de oogst de grond kaal te laten. Binnen

de korste tijd groeit er onkruid.

Beter is om een bodembedekker in te zaaien tot u weer aan een

volgende teelt begint. Een bodembedekker zorgt ervoor dat het

organische stofgehalte in de bodem op peil blijft.

Er zijn divere bodembedekkers.

Enkele uitgelicht:

Vlinderbloemigen geven stikstof af aan de grond.

Vanaf half augustus tot half september is Phacelia aan te raden.

Phacelia groeit vrijwel op elke grondsoort, trekt bijen aan en geeft

een mooie paars/blauwe bloem.

Bovendien is Phacelia "neutraal" voor de vruchtwisseling. Wanneer u

rogge zaait kunt u de zaden vrij grof uitstrooien.

Bij Phacelia heeft het zaaien iets meer aandacht nodig.

Graaf een richel waarin u de zaden gelijkmatig uitstrooit en

vervolgens onderharkt.

Gebruik 100 gram voor een halve are (200 m² is ongeveer 2 zakjes).

Phacelia kiemt makkelijk.

Zaai zover uit elkaar dat u de schoffel later nog tussen de plantjes

door kunt trekken. Phacelia kan 3 a 4 graden vorst verdragen.

Bij nog lagere temperaturen vriest het dood en kunt u de bevroren

plantjes gemakkelijk onderschoffelen.

Tot half september kan er nog Komkommerkruid ingezaaid worden.

Dit is een oliehoudend zaad dat mooie bloemen geeft. Nadeel is dat

het zichzelf erg uitzaait en het volgende jaar spontaan terugkomt.

Komkommerkruid of Borage zijn erg goed om kweek te bestrijden.

Wanneer u grassoorten gebruikt als bodembedekker betekent dit veel

spitwerk. Voordat u de grond weer klaar wilt maken voor de teelt,

moet u het gras afmaaien en 14 dagen laten afsterven.

Dan pas gaat u het gras onderspitten.

Na half september kunt u het beste alleen nog graansoorten inzaaien

(b.v. rogge).

Gele mosterd en bladrammanas worden afgeraden om te

gebruiken als bodembedekker.

Dit zijn koolsoorten en daarom erg gevoeilg voor de ziekte Knolvoet.

Gehoord, gezien en ........

Ja ja, daar zijn we weer tuinvrienden. Wat was het rustig op jullie

tuinen of moet ik zeggen "Groot grondbezitters", en wat is het heet

geweest de veren dropen me van het lijf. Ja ik heb het wel gezien,

grote scheuren in de grond van de droogte, zelfs de aardappelen zijn

wat dieper in de grond gekropen op zoek naar water hetgeen voor mij

natuurlijk geen probleem vormt met de Mooie Nel naast mijn boom.

Ik zag ook dat jullie clubgebouw werd verhuurd aan een paar

tuinvrienden. Bij die tuinvrienden reken ik ook natuurlijk de

vrienDINNEN dat spreekt tegenwoordig vanzelf.

Maar om op dat verhuren terug te komen het zag er allemaal heel

gezellig uit en ik hoorde op mijn vlucht dat de gasten heel tevreden

waren over de gelegenheid, dus ere wie ere toekomt de bouwers en

diegenen die het clubgebouw onderhouden, GEWELDIG.

Ik weet zeker dat het straks dringen wordt geblazen wie het

clubgebouw kan huren want de R zit al weer in de maand en dat

betekent dat we langzaam weer op de herfst aanstormen.

Daar kijk ik eigenlijk niet zo naar uit met die lange koude nachten.

Ik zal zorgen dat mijn verenpak goed opgeschut kan worden.

Het is anders een prachtig gezicht als ik jullie de poort uit zie gaan

met armen en tassen vol met groenten, aardappelen, uien, wortelen,

bonen, kool, bieten, komkommer enz. en natuurlijk niet vergeten al

die prachtige bloemen. Af en toe kijk ik bij jullie door de ramen naar

al die kleurenpracht in die vazen. En nu ...ja de grond maar weer

zwart maken, voor mij een heerlijke tijd als al die dikke vette wurmen

weer bovenkomen. Maar laten we nog niet te treurig zijn er staat nog

genoeg op de tuin waar we mee aan de gang kunnen.

Trouwens als we wat meer tijd krijgen kunnen jullie ook weer wat

meer met elkaar kletsen want oh oh, daar kunnen jullie ook wat van.

Als ik soms op het dak van een tuinhuisje zit wat ik dan allemaal hoor.

Nee hoor, wees niet bang doorvertellen doe ik niet, we hebben het

hartstikke gezellig onder elkaar en dat willen we ook zo houden.

Heb je je eigenlijk al opgegeven voor de barbecue die op zaterdag

29 september wordt gehouden, snel doen hoor want je weet nog wel

van de vorige keer, hoe meer zielen hoe meer vreugd en ik denk maar

zo, voor een vliegende Ekster zal er ook wel wat afvallen.

Trouwens er zullen wel meer plannen gesmeed worden want ook in de

winter is het "Wie Zaait Zal Oogsten"al is het geen groenten of

bloemen. Sociale gezelligheid oogsten op de club is ook veel waard.

De Blauwe Reiger

In tegenstelling tot de Winterkoning is de Blauwe Reiger een van de

grootste vogels van Nederland en een regelmatige verschijning in de

sloten rond onze volkstuinen en de Hekslootpolder. De Blauwe Reiger

broedt in kolonies, hoog in grote en daarom vaak oude, bomen. De dichts

bijzijnde kolonies van deze soort zijn gelegen in het landgoed Waterland en

Meervliet in de gemeente Velsen waar het afgelopen jaar 68 paren broedden

en in het kleine moerasbos aan de Liede, waar een kleine kolonie van

rond de 15 broedparen huizen.

De Blauwe Reiger is eensublieme visser die al wadend in ondiepe sloten

of langs de waterkant jaagt op alle vis die hij ziet. Maar naast vissen eet de

reiger ook kikkers, muizen, ratten en mollen.

In het voorjaar eet hij ook veel eendenkuikens en jongen van andere

water- en zelfs weidevogels. Zijn snavel is geel, rug en vleugels zijn

blauwgrijs en achter op de kop en op zijn keel heeft hij lange zwarte

sierveren. Zijn poten zijn lang en man en vrouw zijn identiek van

uiterlijk. Jonge vogels zijn te herkennen aan de vrijwel niet gekleurde

snavel en het eentonige verenkleed. Daarnaast hebben jonge vogels geen zwarte sierveren op kop en hals. De lange nek en snavel zijn een

geducht wapen want de reiger kan zijn lange hals bliksemsnel naar

voren laten schieten om met zijn krachtige snavel zijn prooi te grijpen.

Deze prooi wordt daarna zo gemanoeuvreerd dat hij met de kop naar

voren het keelgat inschiet. De vaak nog levende prooi komt dan ook

vrijwel nooit vast te zitten in de keel van de reiger.

Graten en schubben worden opgelost door zijn maagsappen, maar

haren en botten van zoogdieren worden uitgebraakt in braakballen.

De Blauwe Reiger is mede door de doorgaans zachte winters een

standvogel die het hele jaar in een beperkt gebied rond de broed-

plaatsen verblijft. Dankzij de volledige bescherming zinds 1963 past de

reiger zich in toenemende mate aan de mens aan. Ze worden steeds

meer en vaker gevoerd waardoor ze minder gevoelig worden voor

strenge winters en ook steeds vroeger gaan broeden.

In totaal broeden er jaarlijks ca. 10.000 paar in Nederland.

Vroeger waren de kolonies groot, soms meer dan 10.000 nesten.

De kolonie op het landgoed Beeckensteijn telde in 1938 nog meer dan

500 nesten.

In onze omgeving vindt de Blauwe Reiger in de Hekslootpolder een

prima foerageergebied door de vele ondiepe slootjes en de zeer rijke

visstand.

                                                     Tom van de Boomen

Reactie naar de redactie !!!

Inderdaad een nieuw maandelijks verschijnend kopje in de tuinkrant.

Het is de bedoeling dat positieve en/of negatieve reactie bij ons

terecht komen. Er zullen altijd vragen of opmerkingen bij u naar

boven komen zonder dat u eigenlijk weet wat u daar mee aanmoet.

De jaarvergadering is een mogelijkheid maar die is er maar één keer

in het jaar en het is jammer als u niet met uw reactie op

gebeurtenissen eerde ergens kunt spuien.

Daarom nu de gelegenheid om dit bij iemand van de redactie te

doen, hetzij mondeling, hetzij per telefoon maar het liefst hebben wij

het op schrift dan is het duidelijk wat gedacht wordt en voor ons een

goed houvast om er iets mee te doen.

Waar denken we aan b.v. een voorstel ten aanzien van een

prachtische zaak op de tuin. Een schouderklopje naar iemand toe,

daar is soms meer behoefte aan dan u wel denkt. Een felicitatie

omdat uw buurman tuinder jarig is, een jubileum viert of uit het

ziekenhuis weer thuisis. Kritiek maar ook ideeën naar de redactie zijn

van harte welkom. Stuur eens een leuke foto van een gebeurtenis op

uw tuin of zomaar van het gezin of de kleine die de planten uit de

grond trekt. Alles is welkom mits het een opbouwend karakter heeft

maar dat zult u begrijpen. Zo zijn er 1001 voorbeelden om uw reactie

nu eens via de redaktie aan alle tuinders/sters te laten weten.

Natuurlijk hebben we daar een aanspreepunt voor, hier komt het:

Frans van der Wolf.

Zal al uw inzendingen verzamelen, in de redactie vergadering

voorleggen en u antwoorden hetzij persoonlijk als daar reden voor is,

hetzij via ons lijfblad waar natuurlijk ook uw bijdrage in wordt

vermeld. Al uw reactie dienen voorzien te zijn van uw naam en

tuinnummer. Als u liever ziet dat deze gegevens niet in ons blad wor-

den vermeld kunt u dit aangeven dan blijft het bij ons in de "kluis".

Wij van de redactie hopen op veel reactie opdat ook hierdoor de

band onderling nog sterker wordt dan het nu al is.

                                    Met vriendelijke groeten van de redactie

WZZO © 2015 • F.H.M. Schoot Uiterkamp