Hier alweer de laatste Vondelier van 2009.

Het jaar is weer snel verlopen, maar als we de revue laten passeren

van wat er over het hele jaar op ons complex gebeurt is,

dan denk je achteraf, ja de winter was lang, jaarvergadering in maart,

open dag in juni, een goede zomer, barbecue in augustus,

nieuwe duikers en inlaat voor de middensloot, mooie nazomer en

voor je het weet is de Sint geweest en staat de Kerst weer voor de

deur. Dit was echt kort en bondig, maar er is meer gebeurt dan

tuinen aan de Vondelweg.

Het is dan ook een hobby die een ieder op zijn manier invult en naast

andere dingen of zaken opvulling geeft aan ieders tijdsbesteding.

Onlangs heeft de werkcommissie aangegeven bij het bestuur of de

mogelijkheid er was voor het aanschaffen van een heggenschaar en

een grasmaaimachine. Een heggenschaar met benzine motor is een

nieuw apparaat en was nog niet in ons bezit.

De oude grasmaaiers hingen met touwtjes en ijzerdraadjes aan elkaar,

tijd voor vervanging. Deze machines zijn inmiddels aangekocht.

Nog even een aantal mededelingen voor de leden:

Binnenkort komt tuin komt tuin 17 vrij. Leden welke door willen

schuiven binnen het complex kunnen dit melden aan het bestuur.

Vrijdag 8 januari zijn alle leden welkom op de nieuwjaarsreceptie

vanaf 20.00 uur in het verenigingsgebouw, waar we onder het genot

van een hapje of een drankje gezellig wat ideeën uit kunnen wisselen.

gezellige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2010.

Ik besluit dit bericht met de gebruikelijke woorden.

Veel tuinplezier !

Vanaf deze plaats wens ik ieder een prettig uiteinde,

                                                                          John van der Lubbe

Sinds het terugtreden van Richard Foppen hebben we in het bestuur

geen secretaris. In de praktijk verdeelden we de taken een beetje,

maar veel van het werk kwam bij onze voorzitter John terecht.

Daarom hebben we de afgelopen bestuursvergaderingen het een en

ander opnieuw verdeeld. Dat betekent dat ik wat meer taken heb

gekregen en zeker tot de jaarvergadering de waarnemend secretaris

zal zijn, waarbij ik vooral de ledenadministratie uitvoer.

Dus hier ook mijn eerste stukje voor de Vondelier.

Over zaken die belangrijk zijn voor de tuinders en die we bespreken

in de bestuursvergaderingen.

De volgende jaarvergadering van onze mooie vereniging is op

zaterdag 6 maart 2010 om 9.00 uur. Op de agenda staan natuurlijk

alle verslagen, begroting en dergelijke. Ook zullen we spreken over

de wijze waarop we gaan sparen voor het groot onderhoud de

komende 25 jaar. En we kijken bij andere tuinverenigingen hoe zij

hun taxatie uitvoeren. Ook de verschillende commissies zoeken

nog naar versterking. Vele schouders maken licht werk:

denk alvast na welke bijdrage je wilt leveren!

In de Tweede Kamer is afgesproken dat vrijwilligers beter

verzekerd moeten worden. De gemeente Haarlem heeft daarom

voor alle vrijwilligers in Haarlem een verzekering afgesloten,

gratis voor ons. Op de website van de gemeente (Zie:

http://www.haarlem.nl/haarlem-a-z/vrijwilligers/veelgestelde-vragen/)

staat dat het gaat onder andere om een ongevallenverzekering en

een aansprakelijkheidsverzekering. Ook onze activiteiten vallen

eronder. Dus als je iets voor de vereniging doet, en dat leidt tot

schade, is het goed om – in overleg met het bestuur – hier

aanspraak op te doen. We hebben trouwens als WZZO ook een

verzekering voor deze zaken bij de AVVN.

We hebben even gedacht om deze op te zeggen, maar gezien de

lage kosten (minder dan 50 euro) hebben we besloten om deze

verzekering aan te houden.

Stel je voor dat de gemeente de verzekering weer opzegt...

Op 20 november hebben we als bestuur alle commissieleden

uitgenodigd om over de werkzaamheden in de commissies te

praten. Allerlei onderwerpen werden besproken.

En iedereen hielp mee met het zoeken naar oplossingen.

De plannen van de commissies zullen bij de stukken van de

jaarvergadering worden gepresenteerd.

Het was een erg opbouwende en ook gezellige avond!

Een groot aantal tuinen krijgt een nieuwe eigenaar.

We verwachten voor het komend seizoen zeker vijf nieuwe tuinders.

Op vrijdagavond 8 januari is de nieuwjaarsreceptie van de WZZO.

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd!

                                 Groeten Remco Visser, remcovisser01@cs.com

Zoals u wellicht gezien hebt, is de winkel weer bevoorraad.

Er is door aantal tuinders heel hard gewerkt, om dat voor elkaar

te krijgen, bedankt daarvoor ! ! Het was echt een hele klus.

Er staat ook een flinke voorraad buiten, zodat we voor het hele

seizoen genoeg hebben.

De prijzen van een aantal artikelen zijn wat verhoogd, maar gelukkig

niet veel, voor de diverse grondsoorten een paar dubbeltjes.

De meststoffen en tonkinstokken zijn in prijs gelijk gebleven.

Nieuw in het assortiment is: Beendermeel voor € 2,00 per kilo

                                          Bloedmeel voor € 2,50 per kilo

Dit is heel goed om de grond te verrijken, een beetje door de

compost mengen is aan te bevelen.

Inmiddels moet iedere tuinder een catalogus van Sluis Garden

gekregen hebben.

Mocht dit niet zo zijn, bel mij dan (nummer staat voor in dit blad).

Er liggen ook een paar exemplaren in de winkel, voor belangstellenden.

U krijgt 20% korting op alles wat u bestelt.

De bestellijsten moeten voor 9 januari bij mij ingeleverd zijn.

Aardappelen zijn niet meer via de tuin te bestellen. Vorig jaar was er

al heel weinig belangstelling voor, dus hebben we dat afgeschaft.

Namens het hele verkoopteam wens ik u fijne feestdagen

en een goed en vruchtbaar Nieuwjaar.

                                                                                     Lida

Wat maakten we mee het afgelopen jaar op ons eigen stukje tuin?

Toen het grootste deel van de zomer voorbij was, begon het wat te

regenen, maar tot onze verbazing kregen we iedere keer een beetje

meer. Zelfs vele weken lang. Heeft u ook een regenmeter? Ik wel

hoor en gebruik hem veelvuldig. Er waren dagen bij van 40 mm, dat

is 40 liter water per vierkante meter, Nou, dat was wel genoeg, maar

er waren ook dagen bij van 50 en 70 mm. Als we in deze terugblik

deze millimeters nu even willen vergeten, dan blijft er misschien wel

een mooie zomer over. Ja hoor, heel veel mooie dagen en weken

zelfs met heel veel zonuren. Maar ja, we zijn geen echte tuinders als

we niet even gaan lopen zeuren, dat we nu wel erg veel met de gieter

moeten sjouwen. Zo zie je maar, 2009 was , voor ieder die er toch

wel wat van wilde maken, geen lolletje. Er is echter veel goed

gegaan. Veel fruit (even zeuren, wat moet ik ermee), maar toch ook

veel wormsteekjes, veel bessen in alle kleuren, zoet en zuur.

Prachtige aardbeien (in plastic bakken), heeft u ze ook zien hangen?

1e zaaigoed van de wortelen, geweldig, 2e zaaironde, nog al wat

wormsteek. Maar ja, niet alles kan perfect zijn.

Laat ik even stoppen met al die andere gewassen te noemen.

Mijn tuin is 350 vierkante meter en dat zou wat veel van het goede zijn.

Toch wel even opscheppen over mijn vele komkommers en prachtige

tomaten in de kas (en zelfs ook buiten). Er waren zelfs tomaten bij,

niet te geloven, die ruim 500 tot 700 gram wogen. Echt waar !

Kom volgend jaar maar gerust eens kijken, dat doen de gasten op de

open dag ook. Als je die dan een mooie komkommer geeft, dan krijg

je vanzelf veel meer gasten. Gezellig hoor !

Maar kom, er zijn ook nog vele andere dingen te vertellen over onze

vereniging. Hoe doen we het, een ieder van ons, in deze tuindersamenleving

? Ik heb in 2009 hier eens wat dieper over nagedacht.

Hoe komt, wat we tot heden hebben bereikt met zijn allen, tot stand

op zo’n complex ? Komt het door de strenge regels die het bestuur,

c.q. tuin/werkcommissie, hanteert of is het door een geweldige

enthousiaste en bereidwillige inkoopcommissie, die samen met onze

penningmeester zorgt dat we best rijk zijn, denk aan de financiële

uitleg van het vorige jaar, door de kascommissie waar een extra

duidelijke uitleg is gegeven, maar waar niemand op gereageerd

heeft. Gelukkig is door vele tuinders kopij ingestuurd waardoor de

redactie zo’n mooie Vondelier kon samenstellen, of is het soms door

de taxatiecommissie, die door de vele verhuizingen, de technisch/

financiële kant hierbij weer goed wist in te vullen. Vergeet niet om

eens naar het Verenigingsgebouw te kijken. Misschien zou u wel als

lid in de Beheerscommissie willen zitten, maar ja, dan moet er ook

schoongemaakt worden hoor! Dit was een samenvatting van die

mensen, die op het eerste blad staan in onze Vondelier. Ik ben echter

nog niet klaar. We gaan nog even na, wat er buiten deze commissies

en bestuur gebeurt. Wat denkt u dat er allemaal in onderling overleg,

of zelfs helemaal alleen, uit eigen initiatief tot stand komt. Dit wil ik nu

eens dik schrijven. Bijzonder sociaal allemaal. Pas op, we gaan

geen namen noemen, want stel dat we iemand vergeten, dat zou niet

goed zijn want dan kunnen we mensen beschadigen.

Laten we eens wat dingen noemen en kijken of u dat ook zo beleeft.

Mensen die lang ziek zijn en bijna niet meer kunnen. Dan neemt de

buurman het werk op zijn tuin maanden lang over. Dan mensen die

het met hun gezondheid even moeilijk hebben. Ook dan is er weer

een andere tuinder die voor hem/haar de tuin maar even omspit.

Deze zelfde tuinder maakt ook voor de vereniging diverse slecht

achtergelaten tuinen weer op orde en hoe ! Geweldig ! De mensen

die de borders van de algemene tuin zo mooi hebben gemaakt, zoals

ze nu zijn. Kijk maar eens op de vrijdagen, wanneer ze daar bezig zijn.

Heel bijzonder hoor. Dan nog de winkel, kijk hoe alles verzorgd is en

met welke bereidheid ze ons van dienst zijn en de bezorgers van

De Vondelier, die elke maand weer zorgen dat deze in de bus valt.

Petje af. Na al deze mensen aandacht te hebben gegeven en hopelijk

niemand te hebben vergeten, moet het Bestuur toch geïnspireerd zijn

om op 6 maart 2010 in de Algemene Ledenvergadering , deze mensen

eens in het voetlicht te plaatsen. Wie weet, we wachten af. Als laatste

nog te noemen de mensen die ons ook dit jaar weer zijn ontvallen.

Bij hun afscheid zijn we met velen aanwezig geweest. Ook deze

momenten maken we mee en dit maakt een diepe indruk op mij.

Als we met elkaar het nog beter willen doen volgend jaar,

dan zal 2010 weer een mooi tuinjaar worden.

Ook namens Joke, wens ik u allen

                                  fijne Kerstdagen en een gezond 2010.

                                                                      Bas, tuin no. 6

Eigenlijk is er niets heerlijker op zo’n sombere koude winterdag

dan op je gemak door de nieuwe zadengids te bladeren,

al plannen makend voor het komende seizoen.

Zadengids, of kan ik beter zeggen: gidsen?

De bladeren waren nog maar net van de bomen gevallen,

vanwege het zachte najaar stonden veel bloemen nog rustig

te bloeien en begon de pruimenboom weer uit te lopen of

een prachtige zadengids viel op de mat!

Stond geen afzender bij; geen idee wie deze gestuurd had

(of in welk bestand mijn adres voorkomt).

Koud een week later arriveerde de volgende gids, ditmaal

van de concurrent. Opvallend bij beide bladen was de glossy

uitvoering, deze overtrof de vormgeving van vorig jaar!

Ook zou het aantal nieuwe producten onze stoutste

verwachtingen overtreffen!

Even later de vertrouwde enveloppe van onze eigen

vereniging: een prachtige gids (ik had hem al).

Wie ook, zoals ik, graag op internet surft op zoek naar

bijzondere zaden begrijpt er iets meer van.

Het aantal bedrijven, kwekerijen en zelfs tuincentra, dat

met een eigen “totaalpakket inclusief zaden” komt, is groot.

Een eigen gids hierbij uitbrengen is een vereiste, makkelijk

via de e-mail te bestellen.

Er is dus kennelijk een moordende concurrentie als het gaat

om de gunst van de zadenkopende consument.

Als ik dan bedenk hoe groot de winst op een zakje zaad zal

zijn, begin ik te vermoeden dat er heel wat zakjes verkocht

moeten worden!

Jammer dus eigenlijk dat ik me juist had voorgenomen

om de voorraad eerst maar eens op te maken,

misschien nog 1 zakje sla…?

                                                                          Jos

Het lijkt mij leuk om in de Vondelier een nieuwe

rubriek te introduceren; namelijk allerlei creatieve

maaksels met producten uit de tuin of de natuur.

Als ik alleen uit eigen vijver moet vissen blijft het

wel beperkt daarom roep ik alle creatieve mensen,

waarvan ik weet dat er veel moeten zijn op de tuin

om regelmatig leuke ideeën aan te leveren.

Hoe gevarieerder hoe leuker !

De adventtijd is weer aangebroken daarom heb ik

voor deze keer een mooie natuurlijke adventskrans.

Benodigdheden:

Oasiskrans

Hortensia

Tarwe

Haver

Bloembinddraad,

dikte 1,4, dat is stevig draad.

4 (was)kaarsen

Steek in een oasiskrans aan de binnenkant

toefjes hortensia. Bedek de hele bovenkant met

tarwe er passen ongeveer vier rijen naast

elkaar. Bedek de buitenkant licht met

hortensia, en breng daarna haver aan, eerst

rechtop langs de tarwe,

daarna schuin en dan recht in de zijkant.

Bevestig aan de onderkant van de kaarsen

twee voetjes.

Dit doe je door steeds twee stukjes

bloemdraad te verwarmen en in de onderkant

van de kaars te steken.

Haal een paar tarwehalmen weg op de plek

waar je een kaars in de krans wilt steken.

Sallandkever

De engerling van de sallandkever of (Hoplia philanthus) heeft een

levenscyclus van 2 jaar en is ook goed te bestrijden met aaltjes.

De engerlingen zijn ongevoelig (helaas) voor vorst.

Het is een van de weinige soorten, die ook in de winter actief blijven

met alle schade van dien. De kevers hebben geen vast uitvliegpatroon.

Meestal kan de vlucht van deze kevers vanaf juni plaatsvinden.

De engerlingen zitten meestal in het gras, maar in sommige gevallen

zitten zij ook onder heesters.

Roestbruine bladsprietkever

De Roestbruine bladsprietkever of (Sperica brunnea) lijkt op de

junikever, maar is veel kleiner en niet zo behaard.

De kever komt voor in grasvelden, kwekerijen en tuinen.

De engerlingen van deze kever zijn verzot op wortels van Serynga’s en diverse andere struiken. De engerling van deze kever wordt vaak verward met die van de rozenkever.

De roestbruine bladsprietkever heeft een ontwikkeling van 2 jaar.

Ook deze kever kent een onregelmatig uitvliegpatroon.

Vanaf april tot en met september kan deze kever worden

waargenomen. De pieken van deze kevers zijn meestal in juli.

De kevers komen op het licht af.

Anomala dubia

Anomala dubia is een kever die zich de laatste jaren behoorlijk

heeft verspreid in Nederland. Deze kever heeft verschillende

verschijningsvormen. In een van deze verschijningsvormen

lijkt deze kever sprekend op de rozenkever.

Andere keren kan deze kever geheel glanzend petroleum groen verschijnen. Hoewel deze kever vroeger alleen in Limburg werd aangetroffen, is deze kever op dit moment praktisch in geheel Nederland aanwezig. De kever vliegt overdag.

In bepaalde regio’s zijn vluchten eind mei waargenomen, terwijl in

andere regio’s juist vluchten in juli en augustus gemeld zijn.

De engerling heeft een levenscyclus van 2 jaar en kan zowel in

gras/gazon/grasland worden aangetroffen, als mede onder heesters en

naaldbomen. Het vaststellen van de juiste soort is van essentieel

belang voor een gerichte bestrijding.

Adressen voor bestrijdingsmiddel aaltjes:

Biocontrole, Oosteinde 52, 8351 HH Wapserveen,

telefoon 0521-321113. Info@ biocontrole.nl

GreenGuard, Hoefweg 156, 2665 LD Bleiswijk, www.greenguard.nl

Dit bedrijf levert een biologisch verantwoord product onder de naam

Tipulex wat gemaakt is van plantenextracten en organische meststoffen

en heeft als neveneffect, dat mollen en vogels het gras mijden.

Tuincentrum Primavera, Korte Verspronckweg 5, 2023 BS Haarlem

en alle Eco-style vestigingen in ons land.

Kijk ook voor adressen op: www.ecostyle.nl

                                                                             Rob (tuin 29)

Op de vraag uit “De Vondelier”, nummer 6,

zijn ook weer verschillende oplossingen binnen gekomen.

Onze hartelijke dank, hiervoor.

“Welke vogel heeft deze eieren gelegd”? (de wilde eend)

Diverse oplossingen passeerden de revue

van meerkoet, reiger, waterhoen,

maar helaas de juiste was er niet bij.

Helaas, deze uitgave geen winnares of winnaar,

volgende keer meer succes.

De nieuwe prijsvraag:

Soms zie je op je tuin een leuke plant,

terwijl de bloem ook niet slecht is.

Leuk zo’n bosje in de bloemenvaas, toch?

Okay, deze vraag komt van Gerard:

Denkt u het juiste antwoord te weten

op deze vraag, zet het dan op papier

samen met uw naam en tuinnummer

en stop uw antwoord in postbus 80

op ons tuincomplex.

Uit de goede inzenders wordt een

winnaar/winnares getrokken en zij/hij

ontvangt de prijs die door het bestuur ter beschikking wordt gesteld.

Onthoud dat meerdere inzendingen toegestaan zijn !

De waardebon voor een zak tuin- pot en/of zaaiaarde

ontvangt u van de commissie, die alle inzendingen bestudeert,

te weten: Gerard, Yvonne en Cocky.

Deze waardebon kunt u inwisselen in onze tuinwinkel.

Wij kijken uit naar uw oplossing. Heel veel succes ! ! !

De winnaar/ winnares van deze prijsvraagoplossing

zullen wij in de volgende uitgave van “De Vondelier” vermelden,

samen met onze nieuwe vraag.

                                                                                  Cocky.

Inmiddels zitten we alweer dik in december en is de maand van

de feestdagen aangebroken. Het zijn de donkere dagen voor

kerstmis en donker is het zeker. Bijna de gehele dag brandt het

licht in huis en het opstaan ’s ochtends gaat steeds moeizamer.

Het water komt met bakken uit de lucht en de tuin is doorweekt.

Ik soms ook, als ik een tijdje op de fiets heb gezeten in zo’n plensbui.

Regen in de herfst en de winter, ik heb er zo’n verschrikkelijke hekel

aan. De tijd om lekker buiten te vertoeven is voorbij dit jaar en

december is dan ook de maand bij uitstek om lekker binnen te blijven

en alleen naar buiten te gaan voor het hoogstnodige: boodschappen,

werk en de honden uitlaten. Zou iedere hondenbezitter er over

nagedacht hebben: leuk zo’n puppy in huis en als-ie straks groot is,

gaan we lekker wandelen in het park, het bos of de duinen.

Komt het baasje ook nog eens buiten. Maar nu wil het baasje

helemaal niet naar buiten, het baasje wil binnen blijven bij de kachel,

de erwtensoep, de zuurkool, de cognac. Misschien is december

daarom wel de maand van de lichtjes, de kerstboom, de geurkaarsen,

de versiering , het speculaas en banketletters. We moeten er binnen

maar wat van maken en vaak doen we dat dan ook in overvloed.

Cocoonen heet dat geloof ik, of tegenwoordig moeten we loungen.

Ik noem het gewoon huisarrest.

Naarmate de temperatuur buiten zakt gaat al die nattigheid over in

hagel en misschien wel in een lekker pak sneeuw. Het blijft toch

iedere winter een droom: een pak sneeuw van wel dertig centimeter

of meer. De wereld ziet er dan ineens weer anders uit.

De lucht breekt open, het witte sneeuwdek reflecteert het zonlicht en

het is weer licht buiten.

Ook het geluid buiten is anders, net of de klanken verder dragen.

Vroeger als kind werd ik altijd vroeg wakker als er ’s ochtends een

pak sneeuw lag, ook in de kerstvakantie. Het ochtendlicht door de

gordijnen was fel en buiten speelden al reeds de andere kinderen en

nogmaals, het geluid klinkt anders als er sneeuw ligt. Snel het bed uit,

even wassen bij het aanrecht (nee, niks geen comfortabele badkamer

met centrale verwarming: koud water in een koude keuken met

ijsbloemen op de ramen, de kachel moest nog opgestookt worden).

En dan hup naar buiten, sleetje rijden, een glijbaan maken,

sneeuwballen gooien en een sneeuwman maken, van sneeuw

uiteraard, een grote winterwortel, echte kolen als ogen, mond en

knopen op zijn denkbeeldige jas.

Een lekkere warme muts op z’n hoofd. Zo’n “Art-en-Keesie”-schaatsmuts,

blauw met een witte band en flappen tegen koude oren.

Moeders had ook altijd wel ergens een bezem staan, die mocht hij

ook wel even vasthouden. Tegen de tijd dat je oren begonnen te

gloeien van de koude, je je handen bijna niet meer warm kreeg na

een pittig robbertje sneeuwballen gooien en je tenen ongevoelig

waren geworden, omdat je altijd die rubberen laarzen aan moest

daar je leren schoenen anders van die witte kringen kregen, ging je

moe maar voldaan weer naar binnen. Lekker bij de kolenkachel, die

inmiddels flink brandde op de antracietjes van de kolenboer,

kommetje eigengemaakte erwtensoep erbij en ’s middags kijken naar

De Verrekijker, Swiebertje, Okkie Troi (de uitvinder met krenten-

bollen in zijn koffertje), Tante Annie (wie heeft er niet teruggezwaaid!)

of Pipo de Clown.

Dat waren nog eens winters, dat was televisie waar je voor ging zitten.

Als het een tijdje flink gevroren had konden we schaatsen in de

Cruquiuspolder bij de Ringvaart. Enigste nadeel was wel dat dat

moest gebeuren op diezelfde rubberen laarzen met Friese doorlopers.

Wat waren dat waardeloze dingen zeg.

Weer gevoelloze tenen, de bandjes om je schaatsen aan te binden

werden slap van de nattigheid en probeer die maar weer eens aan te

spannen als je vingers blauw van de kou zijn.

Na een paar slagen zaten die doorlopers bij mij altijd ergens aan de

zijkant van mijn voeten, zodat ik meer aan het klunen was dan aan

het schaatsen.

Ik heb het dan ook nooit echt goed geleerd in die tijd, dat schaatsen.

Later werden de winters zachter en om nu voor een of twee ijsdagen

een paar dure Zweedse noren te kopen, was nu ook weer geen

investering die de moeite loonde.

Ik heb het nog wel eens geprobeerd op ijshockeyschaatsen.

De schoenen waren perfect: warm en veel steun aan de enkels. Maar

grote slagen kon je er niet mee maken, dus de tocht der tochten zat

er niet in voor mij.

Om kort te gaan: schaatsen is nooit aan mij besteed geweest.

Na de vorst kwam immer weer de dooi én de regen: de sneeuwman

zakte ineen als een mislukte soufflé, het ijs op de sloten werd

onbetrouwbaar en menig “dekselse vlegel” zakte er doorheen.

De sneeuw in de straten werd een smerige blubber van Jozozout, as

uit de aslade van de kachel en zand. Het daglicht werd weer somber,

sneeuw werd regen, december werd januari.

Triest werd ik er van en weer had ik huisarrest.

De kerstvakantie was ten einde en iedere dag moest ik weer met de

autoped naar school, in de regen, op mijn rubberen laarzen.

En als ik dan weer naar huis ging in diezelfde regen met mijn werkjes

van waterverf of Ecoline, knutsels van Arabisch gom en crêpepapier,

was er bij thuiskomst weinig meer van over.

“Kijk mam, heb ik gemaakt op school”.

Misschien komt daar mijn aversie voor regen wel vandaan, zeker als

dat weken achtereen maar duurt en duurt en duurt en duurt.

                                                                                         Fred

WZZO © 2015 • F.H.M. Schoot Uiterkamp