In de vorige Vondelier had ik al iets verteld over het nieuwe meubilair.

Ik kan u vertellen dat de stoelen en tafels zijn gearriveerd en dat het

prachtig gezicht is in de kantine.

Gun u zelf een blik in de kantine als u in de buurt bent, want ook de

vloer is schoon gemaakt en in de was gezet. Het lijkt weer als nieuw.

Zaterdag 16 mei was de grote dag voor de schoonmaak van de

middensloot. De meeste tuinders hebben daar gehoor aan gegeven.

Maar voor de rest van het jaar is het ook nodig om de sloot vrij te

houden kroos en waterplanten. Deze groeien in de zomer 2x zo snel.

Als iedereen regelmatig het groen verwijdert,

dan krijgen we een middensloot met een goede kwaliteit water.

Veel tuinplezier toegewenst !

                                                                           John van der Lubbe.

Nieuwkomer

Mevrouw Uithoven is op tuin 70 gekomen als nieuwkomer.

Wij wensen haar veel tuinplezier.

Open dag

Op onze Open Dag, die wij houden op zaterdag 20 juni a.s.

van 10.00 tot 16.00 uur, is iedereen van harte welkom

op ons complex om een kijkje te komen nemen

(daarom verzoek ik u allen om uw tuin zo mooi mogelijk te maken).

Er is weer van alles te doen, namelijk:

 Zo zijn er tuinders die zijn/haar tuin openstellen om te komen

bezichtigen. Er worden dingen te koop aangeboden,

zoals planten, cadeau-/tuinartikelen, sieraden, schilderijen,

zelf gemaakte jams, tweede hands spullen e.d.

(deze tuinen zijn te herkennen aan de Nederlandse vlag).

En natuurlijk is ons clubhuis met terras geopend,

voor o.a. een lekker kopje thee of koffie.

De winkel is open.

Live muziek.

Demonstratie Bridge

Imker

                                                      Richard Foppen (secretaris).

Na het voorjaar

krijgen wij wel weer zin in de zomer !

Daarom wil ik u uitnodigen

om een schelpenkrans met spiegel

te komen maken

(voor binnen of buiten) .

De workshop wordt gegeven op

vrijdag 12 juni a.s. van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur

In het clubgebouw van W.Z.Z.O.

Zelf meenemen:

Een schaar, ijzertangetje en een lijmpistool.

De kosten bedragen € 12,00 incl. koffie, fris en w wat lekkers.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag meedoen?

Neem dan contact op met

Jeannine Foppen (telefoon 5270002)

Tot dan!

Wat hebben we een fijn stel medewerkers voor de winkel !

Iedereen voelt zich betrokken en neemt verantwoordelijkheid.

Zo kan het gebeuren, dat de winkel zomaar opgeruimd is,

of er staan ineens pallets, die eerst buiten stonden, binnen in

de winkel. Zonder er ophef over te maken, doet iedereen wat

op dat moment noodzakelijk is.

Nu alle insecten weer gaan vliegen, kruipen of lopen, wil ik onze

milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen onder u aandacht brengen.

We verkopen Spruzit tegen luis, spint en dergelijke beestjes.

Anti knolvoet, en anti wortelvlieg, op basis van kruiden.

En tegen slakken hebben we in twee hoeveelheden korrels.

Verder basaltmeel (dit is een gesteentemeel,

bestaat onder andere uit lava) en is erg goed bij uien.

Ook hier is de uienvlieg niet zo gek op.

Om het pad bij te houden (als u dat schoon heeft)

is de onkruidborstel heel praktisch.

Helaas verkopen we nog niets om hazen te verdrijven, misschien

heeft iemand een suggestie. Bij ondergetekende zijn alle

raapstelen en spruitplanten afgeknabbeld.

Als ik op mijn tuin kom ligt meneer (of mevrouw) rustig te slapen en

loopt niet eens meteen weg. Ik kan natuurlijk proberen bij de

groothandel pepperspray te kopen, wat kan resulteren in hazepeper,

maar ja, het valt onder de wapenwet !!!!!!!!

                                                                                    Lida

Onlangs is bij mij het verzoek gekomen om een groep

schoolkinderen te willen ontvangen op ons complex.

Het gaat om leerlingen van basisschool “De Cirkel” die

volgend schooljaar de beschikking krijgen over een schooltuin.

De planning is eind mei begin juni, zodat de meeste platen,

vooral groentesoorten, dan boven de grond staan.

Het vorige jaar heb ik samen met Jan Voorbraak een groep

gehad en ik kan u vertellen, het is ontzettend leuk om te doen.

Na een dergelijk rondleiding over de tuin beseffen de kinderen,

dat groente ook echt op het land groeit en niet in de supermarkt.

Nog leuker is, dat deze kinderen al voorkennis opdoen, zodat ze

straks met plezier op hun schooltuintje aan de slag gaan.

Wij zoeken echter uitbreiding, zodat we de groepen kleiner

kunnen maken.

Zijn er onder u, bij voorkeur moestuinders, die hieraan hun

medewerking willen verlenen dan kunt u zich bij mij opgeven

of door een briefje in de bus op tuin 3 te doen.

U krijgt ter zijner tijd dan van mij de juiste datum en tijd door.

Voor eventuele vragen kunt u altijd bij mij terecht.

                                                                          Gerard, tuin 3

Wij feliciteren mevrouw A. C. F. Hubert-Götte, (tuin 7)

met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder volgt een korte beschrijving van haar verdienste:

Mevrouw Hubert (82) zet zich ruim 21 jaar lang belangeloos

in voor Kinderdagcentrum De Springplank in Haarlem-Noord

Dit centrum is een onderdeel van de Stichting Hartekampgroep

en biedt dagopvang aan kinderen die bijzondere orthopedago-

gische begeleiding nodig hebben en (nog) geen profijt hebben

van schoolplaatsing.

Mevrouw Hubert was hier vrijwilligster in de zorg en in de keuken.

Nu vervoert en begeleidt ze kinderen naar De Springplank.

Sinds 1980 zet mevrouw Hubert zich ook belangeloos in voor de

Protestantse Gemeente in Haarlem-Noord en Spaarndam en

specifiek voor de Oude Kerk in Spaarndam.

Ze vervulde meer dan twaalf jaar het diakenschap.

Mevrouw Hubert participeerde daarnaast in het proces richting

samenvoeging van de Hervormde en Gereformeerde

kerkgemeenschappen.

Ondanks haar gevorderde leeftijd is mevrouw Hubert

nog steeds actief als vrijwilliger.

                                                                              De redactie

Op de vraag uit “De Vondelier”, nummer 3, zijn wederom diverse

oplossingen binnen gekomen, waarvoor onze hartelijke dank.

Wij hebben wat opmerkingen gehad over het afgedrukte item,

daarom adviseren wij u om ongeveer een week na aflevering

van uw boekje, even te kijken op onze website: www.wzzo.nl

Op deze site zult u de foto waarschijnlijk beter herkennen.

(alles heeft te maken met kleuren, afdrukken etc. etc).

“Welke vogel ziet u op de treurwilg?”

                        Het betrof hier de heggenmus

Diverse oplossingen passeerden de revue;

van vermomde ooievaren, die eigenlijk een

heggenmus waren tot nachtegaal, rietzanger

en grasmus.

Uit de goede inzenders hebben wij de

winnaar getrokken. Wij wensen de familie

H.A.P. Philippo, tuinnummer 11, heel veel

plezier met de zak tuin-, pot- of zaaiaarde.

De commissie van “Wie weet het…”,

heeft de waardebon overhandigd.

Je bent als tuinierst(d)er altijd bezig met van alles, water geven,

opkweken, poten en wieden, alsmede vervelende beestjes uit je  

planten te houden. Best een klus en hoe pak je het aan?

De volgende foto komt van Gerard met zijn vraag.

"Welke plant ziet u op de eze foto ? "

Denk daarbij aan wat boven de vraag staat!

Denkt u het juiste antwoord op deze vraag te weten, zet het op

papier, samen met uw naam en tuinnummer en stop uw antwoord in

de postbus van tuinnummer 80.

Uit de goede inzenders wordt een winnaar getrokken en hij/zij

ontvangt de prijs, die door het bestuur ter beschikking wordt gesteld.

Overigens zijn meerdere inzendingen toegestaan.

De waardebon voor een zak tuin

de commissie, die alle inzendingen bestudeert, t.w. Gerard, Yvonne

en Cocky.

Uw waardebon kunt u inwisselen in onze tuinwinkel.

Wij kijken uit naar uw oplossingen! Heel veel succes!

 

  De winnaar van deze vraag zullen wij in de volgende uitgave van "De Vondelier", met foto en de nieuwe vraag, vermelden.                                                                                               

                                                                                            Cocky

Een wat merkwaardig bericht dat in de Vondelier van jl. april

was te lezen, waarbij ik in eerste instantie dacht:

“Komt dit van het bestuur?”. Maar nee, dan is mijn vraag:

“Is ons complex dan niet multifunctioneel ? ? ? ? ?”.

Samen met (bestuurslid) Jan Voorbraak hebben wij het vorig seizoen

groepen schoolkinderen kennis laten maken met de moestuin. Ook is

er een tuinster, die regelmatig schoolkinderen op haar tuin ontvangt.

Onlangs is, zonder vooraankondiging, opnieuw een groep leerlingen

door ons ontvangen en komt er op korte termijn nog een groep op

bezoek. Door onderlinge contacten van de scholen verwacht ik,

dat steeds meer scholen hiervan gebruik zullen gaan maken.

Verder is er ook nog sprake van contact met een zorgcentrum.

Vanaf de start, ruim 8 jaar geleden, ben ik op Zorgcentrum

Schoterhof betrokken bij een groenproject voor bewoners

(zie het interview in een van de vorige Vondeliers). Regelmatig

worden er met de bewoners/sters uitstapjes gemaakt naar projecten

die betrekking hebben op het groen, zo ook naar ons complex.

Jammer was echter, dat al bij het eerste bezoek, enige jaren geleden,

nogal moeilijk werd gedaan over het gebruik van ons clubgebouw

waar wij met de ouderen onze meegebrachte drankjes wilden

nuttigen. Tijdens onze aanwezigheid in het clubgebouw werden wij

regelmatig onnodig gestoord door het binnenlopen van een lid van

de beheerscommissie, zodat wij de indruk kregen niet bepaald

welkom te zijn. Het contact bestaat dus al 8 jaar, maar wij hebben,

door bovenstaande, ons heil gezocht op andere tuincomplexen.

Ik weet dat ons huidige bestuur dergelijke bezoeken toejuicht en het

clubhuis zonder probleem beschikbaar stelt, dus zult u ons wel weer

op het complex tegenkomen.

Dit alles, samen met de bezoekers uit de omgeving, zorgt er mijns

inziens voor, denk ik, dat we kunnen vaststellen, dat ons complex

reeds aardig multifunctioneel is en hiervoor dus al een beleid bestaat,

namelijk: ondersteuning door het huidige bestuur in diverse

multifunctionele activiteiten van enkele leden.

Of het verstandig is ook het grote hek open te zetten?

Wie opent en sluit het dan elke dag??

Dit is overigens een zaak die, volgens mij, bij ons bestuur thuishoort.

Op ons complex zijn wij met een klein groepje vrijwilligers, die met

plezier hun werkzaamheden doen in de wetenschap, dat ons bestuur

hen steunt. Dat zij ons stimuleren durf ik hardop te roepen, mede

omdat zij naast hun baan en hun activiteiten voor de vereniging niet

te beroerd zijn zelf de handen uit de mouwen te steken en dat is in

het verleden wel eens anders geweest.

Ook kunnen wij, indien nodig, altijd bij een van de bestuursleden

terecht, daar hebben wij geen tussenpersoon voor nodig.

En het onderhoud aan de borders, daar hoeven we ons, dankzij de

inzet van drie dames, geen zorgen over te maken. Ongeacht de

weersomstandigheden wroeten zij in de grond, zodat je eerder van

zwarte, dan van groene vingers kan spreken. Voor het overige

hebben wij de tuin/werkcommissie, die er alles aan doet het complex

een goed aanzien te geven. Dat wij trots mogen zijn op ons complex

bewijzen de vele positieve reacties van de bezoekers. Ja, ik maak wel

eens een praatje en loop wel eens een rondje met bezoekers en dan

hoor je nog eens wat.

Kort samengevat denk te mogen stellen, dat ons complex super

multifunctioneel is en dat alles wat in betreffende artikel staat

momenteel het beleid van het bestuur is, dat hoeft dus niet meer

ontwikkeld te worden.

Ik mag aannemen, dat ons bestuur, door de gemeente op de hoogte

wordt gebracht van alle zaken die de vereniging W.Z.Z.O. aangaan,

dus ook kennis hebben van het vernieuwde bestemmingsplan en

hiermee datgene zullen doen wat in het belang van de vereniging,

lees leden, noodzakelijk is.

                                                                                      Gerard, tuin 3

Allereerst antwoord op vragen. Het is een misverstand om een

onderdeel van mijn stukje uit te leggen als zijnde, dat alle tuinen

als recreatie tuinen moeten worden ingericht. Juist niet ! !

Daarom verwijs ik ook door naar de berichten van de voorzitter

van het A.V.V.N. Ik ga hier na de vragen op in. In het vorige

stukje is de regel weggevallen om als hindernis achter de open

grote hekken een leuke verplaatsbare bloembak te plaatsen.

Ook werd hierover opgemerkt, dat wij dan van die auto’s bij het

verenigingsgebouw af zijn, terwijl in noodsituaties de bak opzij

kan en hulpverleners er doorkunnen.

Geschiedenis: Ongeveer 15 jaar geleden, toen door het bestuur over

de inrichting van het nieuwe complex moest worden nagedacht,

werden wij ondersteund met adviezen van het A.V.V.N.

Zij kregen vanuit een denktank bij het ministerie een toekomstvisie

voor de eerste 10 à 15 jaar aangereikt.

Aan de hand hiervan werd het originele moestuinen aangepast naar

een mengvorm van moestuin en recreatietuin.

Dat was toen voor al die oorspronkelijke tuinders een hele schok.

Nou, nou Venings, van de Leuvert en van Wonderen, dat wordt niks.

Grasvelden,stenen plaatsjes, struiken, bloemenvelden,vijvers en roept

u maar, dat was toch vloeken in de bemeste grond. Nooit meer die

heerlijke koeienstront die in het voorjaar lag te dampen op je tuin en

als je thuiskwam kreeg je over je schalen omdat je stonk.

Maar je kreeg natuurlijk ook meer dames die meer in bloemen en

natuurlijk gingen tuinieren, dat verzachtte de omstandigheden voor

een aantal, maar het was niet meer dan een likdoornpleister op

geschrokken tuinders.

Kort en goed, het bestuur zette door en ging al uitleggend en

masserend bij de tere zieltjes langs, zodat binnen de kortste keren het

complex een aanzien kreeg die ons een prijs opleverde van het

A.V.V.N. Een schepje op een sokkel met inscriptie.

Ook bij de gemeente was men zeer positief, want normaal staat er

10 jaar voor om het een en ander zo ingericht te krijgen, maar wij

flikten het in 4 jaar ! ! !

tijden veranderen en er kwam een kentering door het feit,

dat oude groenterassen en boomsoorten dreigden te verdwijnen.

Het advies is nu: mengvormen is leuk, maar laat de moestuin niet

verdwijnen. Maak er niet allemaal recreatietuinen van.

De mengvorm geeft meer verscheidenheid aan groentesoorten en

laat duidelijker de seizoenen zien.

Op ons complex zijn nogal wat afwisselende tuinen en die brengen

juist het interessante van die afwisseling naar voren voor mensen uit

de buurt, die een ommetje willen maken over ons complex.

Maar let op: het "moestuinieren" gaat weer een nieuwe uitdaging

tegemoet en daar zal op gelet moeten worden!

Volgende keer iets over een ommetje door en langs de wijk naar de

volkstuinen in Noord.                                                             Willem

Het “Moment Suprême” komt nu toch aardig dichtbij: de brug nadert zijn

voltooiing en in juni wordt hij geopend met een groot feest. Kleine details

moeten nog aangebracht worden en ik moet zeggen, het is een fraai

exemplaar. De aangebrachte verlichting is een lust voor het oog en

ik ga ‘m zeker nog eens fotograferen in het duister, als de verlichting brandt.

Misschien is dit de laatste aflevering van de feuilleton, al zal ik wel

proberen foto’s te maken van de feestelijke opening in juni.

Welke film zal er vertoond worden op de “val”?

Hier alvast enige suggesties: natuurlijk “A Bridge Too Far” van

Sr. Richard Attenborough , “Bridge on the River Kwai” met Sr. David

Niven, “De Brug” van Joris Ivens, “The Bridges of Madison Country”

met Clint Eastwood, bedenk het zelf maar. Ik wacht het gewoon af en

maar hopen dat het een warme, droge zomeravond wordt.

                                                                                                      Fred

Dit bedenk je toch niet, een liefdeslied voor een boom!

Hoewel, als je er over door fantaseert……!

Wat Händel kon, kunnen wij ook.

W.Z.Z.O. heeft gouden keeltjes op het complex, er is vast een

tekstschrijver te vinden die een aubade aan het spruitje kan schrijven,

een serenade aan de bloemkool, een prachtig divertimento voor de

tuinboon, een nocturne voor de nachtschade, een ouverture voor de

tomaat, een rondo voor de biet, een passie voor de kapucijner of een

pasticcio voor de broccoli

(in gedachten hoor ik het koor al aanzwellen: “Broccoli, broccioli,

broccoli, ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia!”).

Dat is nog eens drama op z’n Italiaans!

Nu nog een aantal toondichters zoeken plus enige instrumentalisten

en W.Z.Z.O. maakt wereldfaam.

Wij beginnen met optredens op het complex, maar alras doen wij de

grote concertzalen aan en gaan op wereldtournee.

Optredens in het Teatro alla Scala te Milaan, de Boston Synphony

Hall, het Sidney Opera House en ga zo maar door.

De wereld is te klein.

Een prettige bijkomstigheid is, dat iedere discussie over de publieke

functie van de volkstuin in de kiem gesmoord is.

Wie doet ons nog wat!

Open dat hek en wij zullen ze eens wat laten horen!!

                                                                                               Fred

 

 

 

 

WZZO © 2009 • R.A.C. Foppen

WZZO © 2015 • F.H.M. Schoot Uiterkamp